UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je RC Servo?

RC Servo, neboli rádiem kontrolovaný servomotor, je vhodný pro řízení modelů aut, letadel a vrtulníků na dálkové ovládání (tzv, RC modely). Jedná se tedy o motor pro pohony s nastavitelnou přesnou polohou natočení osy.

co-je-rc-servo

Co je to RC servo?

Jak funguje RC servo

RC servo obvykle běží na menších otáčkách než je pro dané zařízení, které pohání, zvykem, což je výhodné, pokud potřebujeme dosáhnout vyššího výkonu za menší spotřeby energie, nebo dokonce dostat přístroj do protipohybu. S normálním motorem by to nebylo možné. Obecně se tedy může pod pojmem servomotor skrývat elektromagnet, elektromotor, pneumatický či hydraulický píst nebo například topný odporový drát.

V případě RC modelů se však bude jednat o stejnosměrný nebo střídavý senzorový motor (digitální i analogový). Každé RC servo obsahuje malý motor a převodovku, které vykonávají práci, potenciometr pro měření polohy výstupního převodu a elektronický obvod, který ovládá motor tak, aby se výstupní převod pohyboval do požadované polohy, a tři vodiče pro napájení (+5 V), uzemnění a signální vodič.

potreby-pro-kutily

Nejčastější servomotory

Dnes jsou nejpoužívanější střídavé servomotory, a to bezkartáčové motory s třífázovým vinutím statoru. Je k dostání synchronní motor s permanentními magnety na rotoru (obsahující neodym, železo nebo bór) vhodné pro dynamicky náročné úlohy, které je možné několikanásobně momentově přetížit. Nebo asynchronní s kotvou nakrátko, které jsou poměrně robustní, i když jsou schopné regulovat přesnou polohu točení. Ke zjišťování polohy se používají tzv. potenciometry (proměnné odpory), kdy může úhel natočení dosáhnout až 180°.

V nabídce jsou jak RC serva s napětím 3,7 V - 12 V a velikostmi piko - maxi. Micro servo se vyznačuje rozměry kolem 20 x 20 x 9 mm, zatímco maxi serva mohou dosahovat až 60 x 50 x 30 mm. HV servo (high voltage servo, neboli servo pro vysoké napětí) zvládne 7,4 V a více. Robotické servo se speciálně designováno tak, aby vydrželo velké napětí při práci s roboty, ať už zábavního nebo strojního typu. Mnohé typy jsou také vodotěsné, vhodné pro práci s kapalinami.

Pro Dudlu sepsala: Lada Matyášová | Edit: Andrea Bělohradská

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: