Co je to plankton?

Mnoho lidí už slyšelo pojem plankton, ale někteří neznají jeho význam. Co to tedy plankton je, jak ho můžeme dělit a jakou má úlohu? Plankton je skupina drobných organismů, kteří plavou v oceánech, sladkovodních jezerech, řekách a tak dále.

co-je-plankton

Jedná se o skupinu organismů, které se vyskytují v různých tvarech a velikostech, od malých bakterií, které jsou okem neviditelné, až po velké medúzy. Plankton tvoří základ mnoha potravních řetězců ve vodních ekosystémech, a proto má klíčový vliv na celkovou produktivitu vodních ekosystémů.
Jaké typy planktonu můžeme rozlišovat?

Plankton lze rozdělit do dvou základních a hlavních kategorií: fytoplanktonu a zooplanktonu.

Fytoplankton jsou mikroskopické rostliny, které se vyskytují v oceánech, sladkovodních jezerech a řekách. Mezi nejčastější druhy fytoplanktonu patří nejčastěji sinice, řasy a diatomové řasy. Tyto organismy jsou schopné fotosyntézy, to znamená využívání sluneční energie ke výrobě organických látek. Fytoplankton je důležitým zdrojem potravy pro mnoho vodních živočichů.
 
Zooplankton jsou mikroskopická zvířata, která se živí fytoplanktonem a dalšími drobnými organismy. Mezi nejčastější druhy zooplanktonu patří malé ryby a medúzy. Zooplankton je klíčovým zdrojem potravy pro mnoho druhů větších vodních živočichů, zejména ryb různých velikostí a taky velryb.
 
Plankton hraje důležitou roli ve vodním prostředí. Fytoplankton je základním zdrojem organických látek, které jsou potřebné pro výživu mnoha druhů živočichů. Fytoplankton také produkuje velké množství kyslíku díky fotosyntéze, která je nezbytná pro život mnoha živočichů v oceánech. Kyslík produkován fytoplanktonem je důležitý pro život mnoha ryb, mořských savců a dalších vodních organismů, které ve vodním prostředí žijí.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá 

Vyberte si na Dudlu potřeby pro zvířátka: