Co je účelová komunikace?

Jedním z druhů pozemních komunikací je komunikace účelová. Čím se vlastně vyznačuje, k čemu slouží a co všechno do tohoto typu silnic a cest spadá? Jak je definována v zákonech? Účelová komunikace má svoji bližší specifikaci dopodrobna rozepsanou v Zákoně o pozemních komunikacích. Patří pak do nejnižší kategorie, ale i přesto její existence musí splnit všechna stanovená kritéria.

co-je-ucelova-komunikace

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Účelovou komunikací se podle zákona rozumí taková, která spojuje jednotlivé nemovitosti nebo je spojuje s dalšími komunikacemi. Lze za ni považovat i takovou cestu, která plně navazuje třeba na lesní pozemek. K tomu je ovšem v takovém případě nutné věcné břemeno, tedy souhlas majitele pozemku s tím, že je komunikace veřejně přístupná. Tento souhlas také není možné v průběhu doby měnit.

A jaké má účelová komunikace charakteristické rysy?

Dá se říci, že není nikterak blíže popsána. Může mít tedy v podstatě jakoukoliv podobu a charakter. Účelovou komunikací mohou být klidně i koleje vyjeté v poli. Za účelovou komunikaci se dále mohou považovat i cesty uvnitř pozemku, které využívá jeho majitel. Příkladem jsou třeba nejrůznější výrobní závody.

autodoplnky

Co všechno tedy mohou být účelové komunikace?

Jsou to například lesní a polní cesty, příjezdová cesta k domu, silnice v průmyslovém areálu, garážový dům nebo autobusové nádraží. Příslušný silniční úřad pak může ve spolupráci s Policií ČR upravit či omezit přístup veřejnosti na účelovou komunikaci, a to v takových případech, je-li to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka. Takovým vlastníkem pak může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

Z hlediska pravidel silničního provozu je pak nutné brát v potaz, že v případě, vyjíždíte-li z účelové komunikace na jinou silnici, nejedná se o křižovatku a je tak nutné dát přednost všem ostatním projíždějícím vozidlům.  

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si autodoplňky:

Pokračujte v čtení blogu: