UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak vymazat servisní interval?

Víte, jak vymazat servisní interval? A co je vlastně servisní interval? Servisní interval je počet ujetých kilometrů nebo doba, po kterou byste měli nechat své vozidlo servisovat.

Servisní interval závisí na typu vašeho vozu a způsobu jeho provozu. U některých vozů je v servisní knížce uvedeno, kdy máte nechat vůz servisovat, u jiných je uveden pouze počet ujetých kilometrů nebo časový interval.

jak-vymazat-servisni-interval

V obou případech je důležité mít na paměti, že je vaší odpovědností jako majitele vozidla, abyste jej nechali ve vhodnou dobu servisovat. Pokud tak neučiníte, může to mít vážné následky, například poškození motoru nebo dokonce nehodu při nouzovém zastavení.

Jak zjistím, kdy mě čeká další servisní prohlídka?

Existují dva způsoby, jak zjistit, kdy má být proveden příští servis. V návodu k obsluze naleznete pokyny, jak často máte své vozidlo svážet do servisu. Obvykle se uvádí počet ujetých kilometrů (km za rok) nebo měsíců (km za měsíc).

  1. V návodu k obsluze naleznete pokyny, jak často máte své vozidlo svážet do servisu. V příručce se také dozvíte, jaký druh údržby je třeba při každé návštěvě provést (např. výměna oleje, brzdových destiček).
  2. Zkontrolujte stav tachometru podle doporučeného plánu údržby výrobce; tyto informace by měly být k dispozici také v návodu k obsluze nebo na nálepce uvnitř vozidla.

autodoplnky

Jak vymazat servisní interval

Chcete-li vymazat servisní interval, existují dva způsoby.

První způsob:

Musíte vstoupit do nabídky pro resetování servisního intervalu. Je třeba provést následující kroky:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu nejméně 5 sekund.
  2. Zobrazí se Menu resetování servisního intervalu.
  3. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET a vyberte možnost Yes (Ano).
  4. Opětovným stisknutím a uvolněním tlačítka SET volbu potvrďte.


Druhý způsob

  1. Přejděte do nabídky "Nastavení" ve vozidle.
  2. Přejděte dolů a vyberte možnost "Servisní intervaly".
  3. Vyberte možnost "Clear Service Interval" (Vymazat servisní interval).

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si autodoplňky:

Pokračujte v čtení blogu: