UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak získat třetí SPZ?

Víte, co všechno budete potřebovat k žádosti o třetí SPZ? O třetí registrační značku můžete požádat na kterémkoli dopravním úřadě v České republice. Kromě formuláře žádosti, který lze vyplnit buď na úřadě, nebo stáhnout a vyplnit doma z webových stránek úřadu, budete potřebovat také doklad totožnosti a velký technický průkaz.

co-je-treti-spz

Osoba odpovědná za vaše vozidlo musí podat žádost o vydání nové registrační značky do 30 dnů od koupě nebo pronájmu vozidla. Pokud nechcete čekat, až vyprší platnost stávající registrační značky vašeho vozu, a teprve poté požádat o novou, můžete požádat o dočasné povolení, na kterém budou pouze dvě čísla.

Toto povolení se nazývá "dukačka" ("krátkodobé povolení") a umožňuje vám jezdit se starými registračními značkami, dokud vám nepřijdou nové. Vyřízení žádosti trvá přibližně 15 minut a je bezplatné. Bude vám vydána dočasná nálepka, která vám umožní řídit vozidlo do doby, než vám přijde nová registrační značka.

Jaké doklady budete potřebovat

Kromě formuláře žádosti, který lze vyplnit buď na úřadě, nebo stáhnout a vyplnit doma z webových stránek úřadu, budete potřebovat také doklad totožnosti a velký technický průkaz.

Potřebné jsou následující doklady

  1. Vyplněný formulář žádosti (formulář č. 26/0202).
  2. Doklad totožnosti (např. cestovní pas). Pokud nemáte oficiální doklad totožnosti, postačí jiný doklad, který prokazuje vaši totožnost (např. řidičský průkaz nebo rodný list).
  3. Velký technický průkaz (např. osvědčení o registraci vozidla).

autodoplnky

Žádost o třetí SPZ

Standardní formulář žádosti je k dispozici na kterémkoli dopravním úřadě. Můžete jej vyplnit buď tam, nebo si jej stáhnout a vytisknout doma.

Žádost musí podat jedna z těchto osob:

  • Vlastník vozidla (pokud je starší 18 let).
  • Zplnomocněný zástupce právnické osoby
  • Osoba, které bylo povoleno užívání vozidla (pokud je starší 18 let).
  • Osoba, které bylo povoleno užívání vozidla na základě plné moci jménem právnické osoby.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si autodoplňky:

Pokračujte v čtení blogu: