UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak nabíjet autobaterie?

Znáte postup nabíjení autobaterií? Pokud máte vybitou baterii, může to být nepříjemné. Pokud nemáte k dispozici startovací kabely a jiné auto v blízkosti, existují i jiné způsoby, jak baterii nabít.

jak-nabijet-autobaterii

Existují dva základní typy autobaterií: olověné a lithium-iontové.

  • Olověné akumulátory jsou nejběžnějším typem, ale vyžadují specifické pokyny pro nabíjení, aby byly udržovány v dobrém stavu.
  • Lithium-iontové baterie lze naproti tomu nabíjet více či méně podle potřeby - stačí postupovat podle následujících pokynů.

Určete, zda vaše baterie potřebuje nabíjet

Jestli vaše auto nechce nastartovat kvůli vybitému akumulátoru, je třeba jej nabít. Pokud si nejste jisti, zda vaše baterie potřebuje nabít, zkuste znovu nastartovat a nechat vůz několik minut běžet, než jej opět vypnete. Jestliže po této krátké zkušební jízdě motor snadno nastartuje (ale ne předtím), pak je váš akumulátor pravděpodobně dostatečně dobrý pro běžné používání a v tuto chvíli nepotřebuje nabíjet. Pokud motor nenastartuje nebo se otáčí pomalu, pak budete muset zjistit příčinu, než přistoupíte k jakémukoli procesu nabíjení.

Zkontrolujte, zda na svorkách není koroze. Na svorkách akumulátoru se může časem vytvořit koroze, která znesnadní jejich odstranění, až přijde čas na samotné dobíjení akumulátoru. Abyste zabránili vzniku koroze

autodoplnky

Jak nabíjet autobaterie

Vyhledejte baterii v motorovém prostoru. Baterie se obvykle nachází pod kapotou nebo pod zadním sedadlem. Odstraňte všechny plastové krytky na horní straně baterie a uvolněte všechny kovové držáky nebo pásky, které ji drží na místě. Nejprve odpojte záporný kabel od jeho sloupku a poté odpojte kladný kabel od jeho sloupku.

Umístěte na baterii nabíječku automobilové baterie a poté připojte jeden konec červeného propojovacího kabelu ke kladnému pólu na jednom konci baterie vašeho vozu a jeden konec černého propojovacího kabelu k zápornému pólu na jednom konci baterie vašeho vozu.

Druhé konce obou kabelů by měly být stále připojeny ke svým příslušným pólům, ale neměly by již být vzájemně propojeny (později je znovu připojíte).

Pokud máte startovací kabely s úchyty, které se uzamykají, stiskněte je k sobě tak, aby se bezpečně uzamkly na svých příslušných sloupcích, a nepusťte je, dokud nebudou bezpečně zajištěny na svém místě (tím zajistíte, že zůstanou připojeny i během nabíjení).

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si autodoplňky:

Pokračujte v čtení blogu: