UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak zjistit body řidiče?

Jak zjistit body řidiče? V České republice platí bodový systém za dopravní přestupky. Pokud nasbíráte příliš mnoho bodů, mohou vám české úřady pozastavit nebo odebrat řidičské oprávnění.

jak-zjistit-body-ridice

O každém opatření proti vašemu řidičskému průkazu budete písemně vyrozuměni. Pokud jste odsouzeni za přestupek, za který se udělují trestné body, soud vám vydá potvrzení, v němž uvede, kolik bodů vám bylo do řidičského průkazu připsáno.

Pokud jste již dosáhli maximálního počtu bodů povoleného pro vaši věkovou skupinu a kategorii vozidla, měl by vás soud informovat o tom, že další body vám již nemohou být připsány a že nebude podnikat žádné další kroky.

Pokud jste však odsouzeni za přestupek, za který se udělují dva nebo více trestných bodů, může vám soud přesto uložit další tresty (např. pokuty).

Jak funguje bodový systém

V České republice mohou řidiči získat až 12 bodů do řidičského průkazu. Pokud během 3 let nasbíráte více než 8 bodů, bude vám řidičský průkaz zadržen na 30 dní (nebo na 6 měsíců, pokud se jedná o druhé zadržení).

Pokud během pěti let nasbíráte 18 bodů, bude vám odebrán řidičský průkaz a budete muset znovu požádat o nový. Řidičské body jsou počtem bodů, které má osoba zapsané v řidičském průkazu. Počet bodů se určuje podle toho, kolik jste spáchali dopravních přestupků.

Po uplynutí této doby pozastavení můžete řídit pouze v případě, že máte řidičský průkaz ve zkušební době nebo pokud na vašem řidičském průkazu nejsou žádná omezení. Po uplynutí této zkušební doby se váš řidičský průkaz vrátí do původního stavu bez omezení.

autodoplnky

Jak zjistit body řidiče

Pokud chcete vědět, kolik máte bodů, můžete to zjistit zasláním e-mailu na Státní úřad pro hmotné zabezpečení silničního provozu. E-mail by měl obsahovat následující údaje:

  1. Vaše jméno a datum narození;
  2. Vaši adresu;
  3. Číslo vašeho řidičského průkazu;
  4. Počet bodů ve vašem řidičském průkazu.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si autodoplňky:

Pokračujte v čtení blogu: