UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co dělá porodní asistentka a co dula?

Ještě v celkem nedávné historii byla péče o ženu během těhotenství a při porodu doménou hlavně porodních asistentek (porodních bab), až někdy v polovině 20.století se porody začaly přesouvat do nemocnic — porodnic, péče o těhotné ženy do prenatálních poraden v ordinacích gynekologů a porody ve zdravotnických zařízeních jsou u nás v ČR dnes prakticky jedinou obecně uznávanou a přijímanou normou. Stejně tak výhradně lékařská péče v těhotenství i u nízkorizikových žen. Přesto všechno je ale úloha porodní asistentky nezastupitelná a v posledních letech stále více žádaná. Kromě porodních asistentek ale mohou o těhotnou a rodící ženu pečovat také tzv. duly. Ale pozor — dula a porodní asistentka nejsou jedno a totéž. Rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou totiž spočívá ve vzdělání a kompetencích.

porodni-asistentka-dula

Kompetence porodní asistentky (Zdroj fotky: Freepik.com)

Porodní asistentka

...je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnice, odbornice na fyziologické těhotenství, porod a šestinedělí. Porodní asistentka je plně kompetentní samostatně pečovat o ženu s fyziologickým těhotenstvím, během fyziologického nekomplikovaného porodu a v šestinedělí.

Práce porodní asistentky se pak liší místem jejího pracoviště — narazit na ni můžete nejen na porodním sále, ale také v ambulanci gynekologa, na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici, v těhotenských poradnách, v centrech porodní asistence, na předporodních kurzech a seminářích, na klinikách asistované reprodukce nebo vás může navštěvovat u vás doma v rámci komunitní péče. Mít svou vlastní porodní asistentku je velice výhodné, a to z mnoha důvodů:

detske-obleceni

V těhotenství

 • poskytne vám kontinuální a zcela individualizovanou péči během těhotenství, při porodu a v poporodním období -— svou péči přizpůsobí vám a vašim přáním, poradí vám ve všem, co budete potřebovat
 • podpoří vás v případných náročných situacích
 • může vést vaši těhotenskou poradnu
 • připraví vás na porod a příchod miminka
 • pomůže vám sepsat porodní plán
 • ukáže vám těhotenské cvičení, nabídne možnost masáží, apod.

Při porodu

 • doprovodí vás k porodu do vámi vybrané porodnice
 • poradí vám, kdy odjet do porodnice
 • bude o vás pečovat během celého porodu a podporovat jeho hladký a přirozený průběh
 • pomůže vám ulevit od bolesti
 • ukáže vám různé úlevové polohy pro I.dobu porodní a pomůže vám zaujmout vhodnou porodní polohu
 • podpoří bonding a kojení

V šestinedělí

 • bude o vás pečovat v pohodlí vašeho domova
 • pomůže vám s hojením případných porodních poranění
 • poskytne vám laktační poradenství, budete - li potřebovat
 • ukáže vám vhodné cviky v šestinedělí
 • poskytne vám poradenství v péči o miminko
 • zajistí vám zdravotní péči po ambulantním porodu
 • některé porodní asistentky poskytují poradenství též v oblasti nošení dětí

Mít svou porodní asistentku je mnohostranně prospěšné rozhodnutí, protože o vás bude v těhotenství i při porodu pečovat jedna osoba, kterou budete mít šanci poznat předem a ona vás a na kterou se budete moci kdykoli obrátit. Díky tomu se vám dostane péče přímo na míru.

Porodní asistentky navíc obvykle úzce spolupracují i s dalšími odborníky - s gynekology, fyzioterapeuty, psychology, pediatry - což je další výhoda. Ideál péče o těhotnou a rodící ženu je péče jedné porodní asistentky o jednu rodící ženu, což je v běžné porodnici (nemáte-li svou vlastní porodní asistentku) bohužel nedosažitelný luxus. A tento "luxus" vám může poskytnout právě soukromá porodní asistentka.

detske-zbozi

Porodní dula

...také poskytuje péči a podporu ženám v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, ale na rozdíl od porodní asistentky nemá zdravotnické vzdělání a tím pádem žádné kompetence k jakýmkoli zdravotnickým úkonům. Práce duly se řadí mezi nezdravotnické pomáhající profese a její úloha je především v podpoře žen v období těhotenství a porodu. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, dětských sester a dalších zdravotníků.

Těhotným a rodícím ženám poskytuje podporu psychickou i fyzickou, porodní dula doprovází k porodům v porodnicích, kde se o ně stará a pomáhá jim se vším, co je třeba (zvládání porodních bolestí, úlevové polohy, bylinné napářky, práce s rebozem atd.) a poporodní dula pečuje o ženu po porodu (pomůže v domácnosti, naslouchá...). Dula často poskytuje také laktační poradenství či poradenství v oblasti nošení dětí.

Bc. Andrea Bělohradská, maminka a porodní asistentka | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si dětské zboží:

Pokračujte v čtení blogu: