Děti na pohřbu?

Děti a pohřeb? Smrt blízkého člověka patří bezesporu k těm vůbec nejtěžším chvílím v životě, zejména pak po emocionální stránce. A nezřídka se úmrtí blízké osoby úzce dotýká i dětí. V takovém případě čeká na dospělé ještě jeden nelehký úkol. Musí totiž rozhodnout, zda je vzít s sebou na pohřeb.

deti-na-pohrbu

Brát děti na pohřeb? (Zdroj fotky: Pexels.com)

Jak s dětmi mluvit o úmrtí blízkého?

Přestože je smrt nedílnou součástí života, úmrtí milované osoby pochopitelně všechny hluboce zasáhne. Pozůstalí zcela přirozeně cítí obrovský žal a smutek, truchlí, pláčou a postupem času se snaží se ztrátou svého blízkého vyrovnat.

Pokud jsou v rodině děti, nezřídka jsou v této náročné situaci poněkud odsunuty na vedlejší kolej. Ať už kvůli tomu, že jsou „na to“ ještě příliš malé nebo ze snahy dospělých je „ochránit“. To je ale každopádně chyba. Už i velmi malé děti vycítí změnu atmosféry a velice dobře si uvědomují, že se stalo něco vážného.

Ač je ztráta blízkého člověka pro dospělé velice náročná, neměly by v těchto smutných chvílích na děti zapomínat.

Lze se řídit následujícími body:

 • mluvte s dětmi otevřeně a upřímně o tom, co se stalo
 • nikdy dětem nelžete („Babička už musí zůstat v nemocnici, ale je moc daleko, takže za ní nemůžeme jezdit.“)
 • nepředstírejte, že se nic neděje (nesnažte se být naoko veselí)
 • neostýchejte se truchlit i před dětmi (je přirozené projevovat smutek po ztrátě někoho blízkého)

Je třeba se připravit na to, že děti nezřídka vnímají úmrtí jinak než dospělí. Smutek u nich může mimo jiné přicházet v určitých vlnách. Často děti také zdánlivě působí tak, že je událost vůbec nezasáhla. Anebo se začnou naopak vztekat a víc zlobit. V každém případě potřebují dostatek pochopení a prostoru, aby se se ztrátou blízkého mohly vypořádat.

Nezřídka pokládá dítě i „nemístné“ otázky: „A nebude dědečkovi v tom hrobečku zima?“, „Vždyť jsme měli jet s tetou na dovolenou, tak proč umřela?“. Přestože je to pro pozůstalé těžké, neměli by otázky ignorovat, ale spíše se na ně pokusit v rámci možností odpovědět.

Na existenci smrti zvykejte děti už odmala

Rozhodně není morbidní už malým dětem postupně vysvětlovat a zvykat je na to, že přirozenou součástí koloběhu života je také smrt. Ostatně děti se stejně dříve či později se smrtí setkají například prostřednictvím televize.

Využít lze například situaci, pokud uhyne domácí mazlíček. Neodnášejte ho tajně pryč a netvrďte poté dětem, že se zvířátko ztratilo. Raději upřímně vysvětlete, co se stalo. Například, že už bylo příliš staré, nemocné apod. Dejte dětem příležitost k poslednímu rozloučení, mohou mu například i natrhat kytičku.

Přestože děti přibližně do 5 let ještě zcela nechápou smrt jako takovou, postupně si začínají vše dobře uvědomovat.

Brát děti na pohřeb?

Odpověď zní: určitě ano, pokud o to stojí. Děti tak budou mít možnost se s úmrtím blízkého člověka lépe vypořádat, rozloučit se a snáze to v sobě uzavřít.
Rozhodnout o tom, zda vzít děti na pohřeb, je prakticky vždy velké dilema. V případě malých dětí je vše na rodičích, ale starších dětí je lepší se na rovinu zeptat, zda si přejí smutečního obřadu zúčastnit.

 1. Nenuťte, ale ani nebraňte

  Jestliže už je dítě ve věku, aby mohlo samo učinit vlastní rozhodnutí, respektujte ho. Pokud se účastnit pohřbu nechce, nenuťte ho. A platí to i naopak, jestliže chce na pohřeb jít, v žádném případě mu nebraňte.  

 2. Dovolte jim podílet se na přípravách

  Do určité míry se může dítě zapojit rovněž do příprav na pohřeb. Například tím, že bude spolurozhodovat o výběru smuteční kytice nebo si samo vybere vlastní květiny pro zemřelého. Pohřební služba kterou jste si vybrali se vám jistě bude snažit i zpětně ve všem vyhovět.

 3. Popište, co se bude dít

  S ohledem na věk dítěte je vhodné vysvětlit, co je to pohřeb a popsat, co se v jeho průběhu vlastně děje. To znamená, jak například probíhá poslední rozloučení, smuteční hostina, že mohou lidé plakat a podobně.

 4. Seznamte je s etiketou pohřbu

  S předchozím bodem úzce souvisí i etiketa na pohřbu. Starším dětem stačí říct, co je a co není v průběhu smutečního obřadu vhodné. U těch nejmenších je pro změnu zapotřebí jistá tolerance a pochopení, protože od nich nelze očekávat, aby se striktně řídily etiketou.

 5. Dbejte na adekvátní oblečení na pohřeb

  Volba oblečení na pohřeb se pochopitelně řídí určitými tradičními pravidly. Starší a dospívající děti by je měly při své účasti na posledním rozloučení respektovat, samozřejmostí je tmavý oděv. Barva oblečení na pohřeb v případě malých dětí nemusí být vždy černá, v každém případě by však měly mít přednost jednobarevné neutrální odstíny.  

 6. Buďte dětem nablízku

  Dítě potřebuje vědět, že tu jsou jeho blízcí i pro něj. Ani během posledního rozloučení by nemělo stát zcela stranou. Mělo by mít u sebe někoho, na koho se může obrátit, stisknout mu ruku. Pro příliš malé děti bývá pohřeb dlouhý a vyplatí se určit dopředu osobu, která se jim bude věnovat nebo je případně odvede domů.

hracky-pro-deti

 

Nebyly děti na pohřbu? I tak jim dovolte se rozloučit

Pokud se, ať už z jakéhokoliv důvodu, děti pohřbu nezúčastní, přesto by měly mít možnost se nějaký způsobem se zemřelým symbolicky rozloučit.

Někdy to dokonce děti udělají spontánně samy. Rodiče jim také samozřejmě mohou poradit a ukázat možnosti, jak dát blízkému člověku poslední sbohem. Nabízí se například zapálení svíčky, návštěva hrobu, napsání dopisu, nakreslení obrázku nebo třeba poslání kytičky po řece.

Pro Dudlu sepsal: Pavel Kysilka | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si na Dudlu hračky pro děti: