Jak naučit dítě říkat R?

Pokud vaše dítě trpí vadou řeči, je třeba ji začít řešit co nejdříve. Později může totiž komplikovat výkony ve škole nebo dokonce oddálit nástup povinné školní docházky. Nejčastější řečová vada je dyslálie, která se projevuje nesprávnou výslovností různých hlásek. Vibrant R dělá dětem v češtině často velké problémy, protože se ji totiž dítě učí jako jednu z posledních. Pokud se rozhodnete zatím dítě učit sami, než půjdete k logopedovi, přečtěte si následující tipy, jak na to.

jak-naucit-dire-rikat-r

Jak snadno naučit dítě říkat R? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Cvičení rtů a jazyka

Pokud vaše dítě nevyslovuje hlásky správně, je třeba začít s tréninkem co nejdříve. Čím déle se vada neřeší, tím složitěji se následně opravuje. Ještě před vlastním nácvikem hlásky R cvičte s dítětem rty a jazyk. Tyto metody působí vcelku hravě, zajímavě, bláznivě a dítě si bude myslet, že jde o hru a ne o učení. Sedněte si před dítě a ukazujte mu, co má dělat a chtějte po něm, aby vás napodobovalo. Můžete si vzít taky zrcátko, aby dítě vidělo, co dělá.

Chtějte po dítěti, aby se snažilo vyplazovat jazyk co nejvíce do dálky nebo aby se snažilo dotknout jazykem špičku svého nosu. Může taky kmitat jazykem ze strany na stranu, dotýkat se jím každého zubu zvlášť, olizovat si rty apod. Chtějte po něm, aby si jazykem přejíždělo horní patro tak, jako když malíř maluje štětkou strop.

Další cvičení může být tzv. přetlačovaná, ve které se dítě snaží ukazováčkem zatlačit jazyk do pusy, zatímco jazyk tlačí ukazováček ven. Dítěti dejte do pusy malý bonbon a chtějte po něm, aby ho jazykem zatlačilo na přední zuby apod. Důležité je procvičit i rty. Zkuste naučit dítě odfrknutí, brnkání si na rty, špulení rtů, prskání (například ve vaně), napodobování koňské klapání kopyt apod.

Procvičování hlásky R

Před samotným vyslovením hlásky R se ujistěte, že dítě správně umí vyslovit hlásku D. Chtějte po něm, aby ji vyslovovalo jemně a potichu. Pokud to bude dělat správně, je na dobré cestě k vyslovení R.

Hláska R se pojí nejčastěji i s jinými hláskami (např. tr, dr, vr, kr apod.). Pro začátek nahraďte hlásku R hláskou D. V praxi to znamená, že dítě místo slova „trnka“ vysloví „tdnka“, místo „svetr“ - „svetd“ apod. Vy ale R vyslovujte normálně.

Pokud je hláska R na začátku slova, použijte místo ní ED. Místo „ruka“ řeknete „eduka“, „ráno” - „edáno“ apod. Nahrazování hlásky R hláskou D po dítěti vyžadujte do té doby, než hlásku R začne vyslovovat alespoň relativně správně.

Při vyslovování R by mělo mít dítě pusu mírně pootevřenou a jazyk mít za horními řezáky. Dítě si rádo pomáhá spodní čelistí. Tomu zabráníte tak, že opřete váš ukazováček o spodní přední zuby. Jazyk nadskočí a pomůže říct R.

Aktivity

Mějte na paměti, že byste se měli vždy pokusit o zábavou formu učení, aby to dítě spíše nedemotivovalo. Učte se s ním raději častěji a kratší dobu než naopak, protože malé dítě ještě nedokáže udržet pozornost delší dobu. Zapojte učení do každodenních aktivit. Dítě díky tomu nebude mít pocit, že se v tu chvíli učí.  Chtějte po něm, aby třeba pojmenovávalo věci kolem vás, zpívalo písničky apod.

Pořiďte si kartičky s obrázky. Chtějte po dítěti, aby vám je popsalo a hlásku R nahradilo hláskou D („kráva“ - „kdáva“, „hruška“ - „hduška“ apod.). Přečtěte si společně říkanky nebo zazpívejte si písničky, které slouží k procvičení R. Dítě může kreslit vlnky, u toho říkat „Pletu pletu čedvený (červený) svetd (svetr).“ a postupně střídat barvičky.

Na internetu je spousta materiálů, které jsou volně ke stažení, tak zkuste zapátrat po těch, co vám budou dávat největší smysl. Vždy vybírejte s ohledem na svoje dítě a jeho zájmy. Pokud rádo zpívá, zaměřte se na písničky, pokud rádo kreslí, tak na říkanky spojené právě s kreslením, pokud má rádo zvířata, auta, princezny apod., vyberte takové obrázky, která mají ve slově hlásku R.

hracky-pro-deti

Další tipy

  • nikdy na dítě nešišlejte
  • dítě pochvalte i za mešní pokrok
  • pokud začne ráčkovat, přestaňte s učením
  • básničky a říkanky s větším množstvím hlásky R využívejte až v poslední fázi učení, kdy už dítě říká R víceméně správně
  • nesrovnávejte své dítě s ostatními; každé je individuální
  • buďte dostatečně trpěliví
  • pokud i vy ráčkujete, učte se s vaším dítětem; nikdy není pozdě změnit svoje návyky
Opakujte a trénujte co nejčastěji
 
S dítětem se neustále snažte komunikovat a r ho naučit.

Správné odposlouchávání r - nešišlat!

Pokud budete na dítě šišlat místo učení r, je více než pravděpodobné, že se to prostě nenaučí. Proto na dítě nešišlejte - ani když vám přijde strašně roztomilé! To ho totiž r rozhodně mluvit nenaučí a navíc bude mít špatný odposlech této hlásky.
 
Začněte s vyslovováním D

Může se to zdát jako nesmysl, ale je dobré, abyste prvně začali s vyslovováním hlásky D. Pokud se dítěti podaří hlásku vyslovit jemně a potichu, s největší pravděpodobností postupně bude vyslovovat zvuk, který je R hodně podobný a poté se mu podaří časem vyslovit i vlastní r, které pro něj bude určitě velkým úspěchem a bude z tohoto zdolání těžké překážky možná šťastnější než vy - no a vy budete mít po stresu a starostech.

Když už to nejde, navštivte logopeda
 
Možná se dítě stydí, ale vlastně není za co. Ono zkrátka nemůže za to, že neumí dobře vyslovit r. Je ale rozhodně lepší začít problém řešit, než ho nechat být a nedělat s ním nic. Proto se v žádném případě nemusíte stydět za logopedem jít a probrat s ním situaci vašeho dítěte. 
 
Pro Dudlu napsala: Veronika Kavanová a Simona Holá | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si hračky pro děti:

Pokračujte v čtení blogu: