Říkadla pro děti?

Jako pečující osoba v dětské skupině přicházím do styku s říkadly pro děti často. A jako matka dvou dětí jsem se dříve, dokud byly malé, setkávala s říkadly v mnoha knihách. Některé si pamatuje mnoho z nás z doby, kdy nás babička houpala na klíně a uklidňujícím hlasem intonovala: „Takhle jedou páni, takhle jedou dámy, takhle jedou sedláci, co nemaj co na práci.“ Ale toto říkadlo jsem slyšela v mnoha obměnách, zlidovělo a každý si ho pamatuje jinak. 

rikadla-pro-deti

Básničky a říkadla pro děti (Zdroj fotky: Freepik.com)

Česká říkadla a básničky pro děti

Mnoho známých rýmovaček pochází od spisovatele a ilustrátora Josefa Lady, jehož obrázky je báječně doplňují. Jeho tvorba stále dominuje, i když vzniká mnoho dalších knih.

Dalším z úspěšných a známých autorů byl František Hrubín. Psal básně převážně o přírodě a také veršované pohádky. Říkadla pro děti si však vymýšlíme i sami, a to každý den. Pomáhají dětem s hygienickými návyky, učí je o přírodě, učí je počítat.

Zejména ve školce jsou pro ně snadno uchopitelné – vždyť kolik jich vzniklo například o čištění zoubků!

Jedna známá říkanka ze školky:

„Čistím zoubky, řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy.
Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu,
horní a pak dolní řadu.
Čistím zoubky, řízy, říz,
ať má každý radost z nich“.  

hracky-pro-deti

Říkanky o zvířátkách

Paní učitelky učí děti ve školkách jednoduchou básničku, například o žirafkách. Zároveň předvádí dle básničky, jak natahuje žirafka krk, jak ho má dlouhý a další úkony. Děti opakují, snadněji si báseň zapamatují a ještě si zacvičí.

Využívají se také při výuce o ročních obdobích, o jednotlivých měsících, nebo při základech počítání (Jedna, dva, tři, čtyři, pět, cos to, Janku, cos to sněd...).

Dítě si počítá na ručičkách, snadno si s říkanou počítání spojí a ihned mu naskočí, jak jdou čísla po sobě. Následně v ranném školním věku je provází jednoduché rýmy dál, když se učí nazpaměť básničky ze slabikáře.

Říkadla zkrátka k dětskému věku patří, stejně jako čtení pohádek. Každý vjem je pro zkrátka pro naše nejmenší důležitý a v tomto případě jim dává radost a často i ponaučení.

Pro Dudlu napsala: Kristýna Lorencová | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si na Dudlu dárky z knihkupectví: