UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je CEO?

Co je CEO? Zkratka CEO znamená v angloamerickém prostředí  chief executive officer, přeloženo do češtiny – ředitel obchodní společnosti nebo jiné organizace. Jinak řečeno jedná se o osobu managera, který disponuje veškerými pravomocemi jednatele.

kdo-je-ceo

Má pravomoc jednat jménem společnosti s ostatními subjekty a činit rozhodnutí týkající se vlastní organizace. V akciové společnosti má CEO funkci předsedy představenstva. Označení CEO by měli používat pouze osoby, řídící nějakou společnost a mající zaměstnance. Z tohoto důvodu by toto označení neměli užívat živnostníci.

CEO řídí chod celé společnosti a je zodpovědný za plnění vytyčených cílů společnosti. Vyhodnocuje finanční a ostatní analýzy a reporty související s fungováním společnosti. Dělá rozhodnutí v oblasti obchodu a marketingu, kontroluje náklady a výnosy jednotlivých projektů. Provádí analýzu ztrát a navrhuje strategie k jejich eliminaci. CEO monitoruje a analyzuje trh a vyhledává nové obchodní příležitosti.

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Komunikuje s obchodními partnery, potencionálními zákazníky či sponzory, upevňuje s nimi vztahy a vytváří nové kontakty. Součástí práce je také vedení a motivace zaměstnanců, koordinace jednotlivých oddělení. Zároveň organizuje práci a kontroluje výsledky práce top managementu. Nedílnou součástí práce je také vedení pracovních porad.

Dalšími souvisejícími výkonnými pozicemi je například CFO, CTO, CIO nebo CMO. CFO znamená Chief Financial Officer neboli česky finanční ředitel, tedy osoba zodpovědná za finanční chod společnosti. CTO je Chief Technology Officer, v překladu technický ředitel, který má na starosti výrobu a s ní související záležitosti. Osoba skrytá pod označením CIO je Chief Information Officer, do češtiny přeloženo jako ředitel IT. CMO je zkratkou pro marketingového ředitele, který má na starosti řízení a koordinaci marketingových systémů.

Pro Dudlu napsala: Martina Masopustová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: