UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je VAT number?

Tuzemské i zahraniční subjekty musí v rámci procesu správného vystavení faktur a s tím spojeným dodržováním právních předpisů užívat daňové identifikační číslo. V České republice má toto označení zkratku DIČ a v zahraničí VAT nebo VAT ID (Value Added Tax nebo Value Added Tax identification number). Přeloženo z anglického jazyka to znamená daň z přidané hodnoty.

co-je-vat-number

VAT je složeno z mezinárodního kódu země (např. CZ pro Českou republiku) a doplněno 8 - 12 znaky. Znaky v českém prostředí obvykle znamenají konkrétní IČO (identifikační číslo osoby) – tedy číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu, nebo u fyzické osoby rodné číslo, případně jiný obecný identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon.

VAT je součástí kontaktních a platebních údajů daných společností. U společností z členských států EU lze VAT jednoduše ověřit prostřednictvím systému VIES (VAT Information Exchange System), kde je potřeba zadat VAT a zemi, kde subjekt daň odvádí. Systém ověří validnost VAT i informace o subjektu.

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

U plátců mimo území Evropské unie je ověření VAT number složitější, protože neexistuje centrální databáze. Dohledání je možné prostřednictvím lokálního registru nebo v kontaktních údajích dané firmy či přes internetový vyhledávač. V České republice je možné vyhledávat také v Registru plátců DPH, který provozuje na svých stránkách Finanční správa, a to včetně ověření, zda jde o spolehlivého plátce.

VAT number představuje jednoznačnou identifikaci daňového subjektu – plátce, nebo poplatníka. Toto číslo bývá přidělováno správcem daně (finančním úřadem), udělení následuje po registraci subjektu.

Pro Dudlu napsala: Martina Masopustová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: