UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je ebitda?

Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) je měřítkem provozní výkonnosti společnosti. EBITDA používají analytici k oceňování společností a investorů k posouzení ziskovosti společnosti. Společnosti používají ukazatel EBITDA, protože jim umožňuje zaměřit se na jejich hlavní činnost, která často nesouvisí s účetnictvím nebo finančním výkaznictvím.

co-je-ebitda

 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Například společnosti ve vysoce regulovaných odvětvích mohou mít velmi složité a časově náročné účetní požadavky, které mohou narušovat jejich schopnost vydělávat peníze. V těchto případech má smysl používat jako ukazatel ziskovosti ukazatel EBITDA, protože z měřící rovnice patří některé z těchto regulačních prvků.

EBITDA také pomáhá investorům pochopit, kolik peněz společnost skutečně generuje ze svých hlavních obchodních činností.

Nejlépe si to představit tak, že pokud si koupíte akcie společnosti, která má zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 20 milionů korun, pak si kupujete podnik za 20 milionů korun, který nedluží nic na svých dluzích ani nevlastní žádná aktiva kromě svých provozních činností (máte také nárok na všechny peněžní toky generované těmito činnostmi).

darky-pro-ajtaky

Jak se počítá EBITDA

Výpočet EBITDA probíhá ve dvou krocích:

  • Nejprve se čistý zisk vypočítá tak, že se od výnosů odečte všechny provozní náklady; poté se toto číslo přičte k nepeněžním nákladům, jako jsou odpisy a amortizace. Například pokud byste měli příjmy ve výši 1 milion korun a provozní náklady 500 000 korun bez nepeněžních nákladů, váš čistý zisk by byl 500 000 korun.
  • Pokud byste však v tomto období měli náklady na odpisy ve výši 200 000 korun, váš čistý zisk by činil 300 000 korun (1 milion korun mínus 700 tisíc korun). Tato částka by se pak přičetla k nepeněžním nákladům, abyste získali období EBITDA za toto: 300 tisíc korun plus 200 tisíc korun.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: