UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je voj zaměstnavatele?

Co je to voj zaměstnavatele? V případě více mzdových účtáren se číslo IOU používá k identifikaci místa mzdové účtárny zaměstnavatele. Voj používá zdravotní pojišťovna k identifikaci plátce pojistného zaměstnavatele ve své evidenci. Pokud plátce pojistného podává žádost o úhradu, zdravotní pojišťovna na základě těchto údajů určí, který typ úhrady je vhodný.

co-je-voj-zamestnavatele

 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je VOJ

  • Voj zaměstnavatele je číslo plátce pojistného složené z osmimístného identifikačního čísla a dvoumístného čísla vnitřní organizační jednotky (VOJ) přiděleného zdravotní pojišťovnou v případě více mzdových účtáren.
  • Osmimístné identifikační číslo je vyžadováno u všech nových přihlášek, včetně přihlášek samoplátců a přihlášek k prodloužení, které žádají o pojištění s účinností od 1. ledna 2019.
  • Dvoumístný kód IOU umožňuje nositeli pojištění určit, která mzdová účtárna je odpovědná za placení pojistného.
  • VoJ zaměstnavatele se také nazývá "číslo plátce pojistného" nebo "číslo plátce".

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Použití VOJ

Voj se používá na formuláři W-2 jako doplňkový identifikátor pro identifikaci údajů vykazovaných na formuláři 1099-MISC. Při vyplňování formuláře 1099-MISC by měl být Voj přítomen v kolonce 14b se všemi nulami, pokud vykazujete mzdu pro osobu, která není zaměstnancem, nebo pro nezávislého dodavatele. Pokud žádáte o pojištění jako zaměstnanec a neobdrželi jste své identifikační číslo zaměstnance (EIN), použijte místo něj své číslo sociálního pojištění.

K čemu slouží VOJ

  • Slouží k identifikaci osob, které byly přihlášeny ke zdravotnímu pojištění u zaměstnavatele. Voj zaměstnavatele je vytištěno na průkazu zdravotního pojištění a hradí část vašich zdravotních účtů.
  • Zaměstnavatel odpovídá za placení pojistného, spoluúčasti a doplatků za všechny zaměstnance, kteří jsou zařazeni do jeho plánu zdravotního pojištění.
  • Zaměstnavatelé mohou být požádáni o poskytnutí svého Voj při přihlašování svých zaměstnanců k sociálnímu zabezpečení nebo při změnách statusu pojištění svých zaměstnanců.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: