UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je korporát?

Víte co je korporát a co obnáší v ní pracovat? Korporace je společnost nebo skupina osob, která je oprávněna jednat jako jeden subjekt (právně osoba) a je jako taková uznána zákonem. Dřívější právnické osoby byly zakládány na základě listiny (tj. na základě zákona ad hoc uděleného panovníkem nebo přijatého parlamentem či zákonodárným sborem).

co-je-korporat

Co je korporát? (Zdroj: Dudlu.cz & MidJourney.com)

Většina jurisdikcí nyní umožňuje zakládání nových společností prostřednictvím registrace. Korporace mají omezenou odpovědnost svých investorů, což může vést k externalizaci ztrát z investorů na daňové poplatníky nebo může podporovat nadměrné rizikové chování.

Korporace existují v mnoha různých typech, ale obvykle se podle práva jurisdikce, v níž jsou založeny, dělí na dva typy: podle toho, zda mohou vydávat akcie, či nikoli, nebo podle toho, zda jsou založeny za účelem dosažení zisku, či nikoli.

Korporace lze rozdělit podle počtu akcionářů na veřejně obchodovatelné korporace a soukromé korporace. Některé typy korporací jsou ve vlastnictví státu nebo pod jeho kontrolou. Některé korporace jsou kříženci, které se nazývají statutární kříženec.

Korporace založené v regionech, kde neexistuje dominantní národní právo, mají někdy stanovy, které určují, co se stane s korporací, když se sloučí s jinou korporací nebo je jinou korporací zlikvidována podle všech možných scénářů zahrnujících fúzi, akvizici, bankrot atd.

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Co znamená pracovat v korporaci?

Korporace je řízena představenstvem nebo správci, kteří řídí podnik. Správní rada jmenuje osoby do vedoucích pozic, jako je generální ředitel a finanční ředitel.

Představenstvo může také najímat externí poradce, kteří nemají hlasovací právo v představenstvu, ale poskytují vedení poradenství v důležitých otázkách. Představenstvo je odpovědné za stanovení zásad, které upravují fungování společnosti. Tyto zásady zahrnují, kolik peněz může být vyplaceno na dividendách, kolik peněz by mělo být investováno do výzkumu a vývoje, jak naložit s případným nadměrným ziskem atd.

Představenstvo také stanovuje pravidla pro přijímání nových zaměstnanců, propouštění a řešení stížností zaměstnanců. Generální ředitel řídí každodenní provoz, například stanovuje rozpočty a dohlíží na to, aby zaměstnanci dostávali výplaty včas. Finanční ředitel se zaměřuje na finanční záležitosti, jako jsou údaje o tržbách a ziskové marže (kolik peněz zbývá po zaplacení všech výdajů).

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: