UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je osobní bankrot?

V době ekonomické krize se často mluví o tzv. osobním bankrotu. Co je osobní bankrot, co je pro něj charakteristické a jaké jsou podmínky jeho vyhlášení? Osobní bankrot je známý také pod výrazem „oddlužení“ či insolvence. Je krajním způsobem a východiskem, jak se zbavit dluhů. Tedy ne tak zcela. Jeho podmínky jsou pak upraveny v insolvenčním zákonu. Jednou ze základních podmínek v případě oddlužení je zbavit se min. 1/3 dluhů během 5 let.

co-je-osobni-bankrot

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Abyste si mohli udělat lepší obrázek o tom, zda vůbec splňujete podmínky osobního bankrotu a kolik byste v takovém případě měsíčně spláceli, tak k tomu vám poslouží internetová kalkulačka osobního bankrotu.

A jaké podmínky musí člověk splnit, pokud by chtěl vyhlásit osobní bankrot? Kromě podmínky nutnosti splatit během 5 let alespoň 1/3 dluhů je to také podmínka mít závazky alespoň ke dvěma věřitelům a být v prodlení se splácením minimálně 30 dnů.

Oddlužení pak funguje na principu strhávání splátek z platu, rodičovského příspěvku, starobního či invalidního důchodu. Další možností pak je i zpeněžení majetku. V případě, že tedy během 5 let splatíte alespoň 1/3 vašich dluhů, zbytek se vám následně smaže a je vám odpuštěn.

A jak zažádat o osobní bankrot? Žádost jako takovou nemůže podat dlužník sám za sebe. Je nutné podat Návrh na povolení oddlužení, který musí za dlužníka sepsat notář nebo advokát. Dále také soudní exekutor či insolvenční správce. Návrh se podává elektronicky a musí obsahovat stanovené přílohy. Je nutné si uvědomit, že s vyhlášením bankrotu vás čeká taková situace, kdy se budete muset omezit na životní minimum. V případě schválení návrhu je pak dlužníkovi přidělen insolvenční správce a ten bude řešit vypořádání s věřiteli.

Vyhlášení osobního bankrotu je tak legální a efektivní cestou, jak se v horizontu několika let zbavit svých dluhů.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: