Co je stagflace?

V dnešní době bývá často skloňován termín inflace, který je velké části lidí více než jasný. Co ovšem taková stagflace? Co tento termín označuje, jak se během ní chovat a jak ji vyřešit? Co je stagflace a jaké může mít dopady na ekonomiku?

co-je-stagflace

 (Zdroj fotky: Freepik.com)

Stagflace je v podstatě jakousi stagnací ekonomiky. Jedná se o kombinaci vysoké inflace a vysoké míry nezaměstnanosti. Systém tak zažívá opravdu velký šok. Zároveň tato situace byla impulsem k zavedení termínu pod názvem „Misery index“, pomocí kterého se vyjadřuje, jak se ekonomicky daří lidem během stagflace. Tento index je vypočítáván na základě míry inflace a míry nezaměstnanosti.

Příčin stagflace může být hned několik. Jednou z variant je nabídkový šok, kdy dochází k prudkému nárůstu cen ropy a následkem toho pak dochází ke snižování ekonomické produkční kapacity. Společně s tím dochází ke zvýšení cen zboží a zvýšení míry nezaměstnanosti. Další příčinou je pak regulace vládou, kdy vláda nebo také centrální banky zvýší množství peněžních zásob a současně s tím omezí zásobování. Ke stagflaci může docházet i z důvodu měnové politiky centrální banky. Dalšími příčinami stagflace může být i výrazná regulace trhů, zboží a práce v jinak inflačním prostředí.

Stagflace je bezesporu stavem, do kterého se nechce dostat žádná země, a to především z toho důvodu, že následná obnova ekonomického růstu, stejně tak jako snížení míry inflace a nezaměstnanosti je velmi komplikovanou záležitostí. Podle ekonomů stagflaci způsobuje především bohatý stát, který svým občanům umožňuje žití bez práce, vysoké daně a nadměrnou regulaci podniků. Existují ovšem i takové názory, že stagflace je přirozenou součástí hospodářského cyklu.

A jaké má stagflace řešení? Nejčastější odpovědí na stagflaci je zvyšování úrokových sazeb, zvyšování daní, snižování vládních výdajů a zvýšení požadavků na bankovní rezervy.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu kasičky a pokladničky: