Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Co je to DPH a jak ho vypočítat?

Co je to DPH a jak ho vypočítat? DPH v České republice je daň ze zboží a služeb. Vybírají ji podniky, ale není zahrnuta v ceně výrobku nebo služby. Místo toho se připočítává na konci nákupního procesu a platí ji spotřebitel.

co-je-dph-vypocet

(Zdroj fotky: Freepik.com)

DPH je zkratka pro daň z přidané hodnoty a jejím účelem je zajistit, aby všechny podniky platily spravedlivý podíl na daních. Tento systém byl zaveden v celé Evropě a v každé zemi se liší sazbami. V České republice jsou sazby DPH stanoveny na 21%, 10 % a 5 %.

DPH funguje tak, že společnosti nakupují výrobky od dodavatelů, kteří jim účtují DPH v sazbě platné pro jejich obchodní činnost (21 %, 10 % nebo 5 % podle toho, co prodávají). Společnost pak účtuje svým zákazníkům DPH v sazbě platné pro jejich podnikatelskou činnost. Pokud tedy společnost nakoupí výrobky od jiné společnosti za 2 400 Kč a zaplatí 20 % DPH, pak tyto výrobky prodá za 2750 a účtuje svému zákazníkovi 21% DPH.

Pokud se nad tím logicky zamyslíte, měl by tento systém znamenat, že každý zaplatí svůj spravedlivý podíl na daních, protože společnosti vám naúčtují pouze tolik, kolik samy zaplatí (tj. pokud něco koupily od někoho jiného za 21 %).

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Jak vypočítat DPH?

  • DPH se v České republice počítá z nákupní ceny zboží a služeb. Sazbu DPH stanovuje vláda a každoročně se mění.
  • V České republice se DPH počítá z celkové částky nákupu zákazníka. Sazba DPH činí 21 %.

Celková částka nákupu zákazníka zahrnuje v případě, že se jedná o zboží a služby, je celková kupní cena uvedena v následujícím pořadí:

  • Cena zboží a služeb + poplatek za dopravu + případné další náklady spojené s provedením transakce, jako jsou poplatky za platební kartu, poplatky za směnu měny apod.

Výpočet DPH pro váš výrobek nebo službu:

  1. Sečtěte všechny náklady spojené s prodejem (včetně dopravy, daní atd.).
  2. Od celkových nákladů na prodané zboží odečtěte případné slevy.
  3. Výslednou sazbu DPH vynásobte 21 %.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: