UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je valorizace?

Co je valorizace a jaký žemá vliv na vaše důchody a dávky? Slovo je odvozeno z francouzského slova "valeur", což znamená hodnota. Valorizaci lze definovat jako jeden ze dvou základních způsobů kompenzace (druhým je indexace) negativního dopadu inflace na hodnotové ukazatele, zejména různé formy důchodů a dávek. Druhým způsobem je indexace.

co-je-valorizace

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že při valorizaci se váš důchod nebo dávka zvyšuje o částku, která odpovídá poklesu kupní síly v čase (tzv. "měnový ekvivalent"), zatímco při indexaci se zvyšuje pouze o částku, která odpovídá inflaci (tzv. "ekvivalent kupní síly"). Vláda tyto dávky každoročně upravuje tak, aby držely krok s inflací. Tím je zajištěno, že příjemci neutrpí reálné ztráty.

Valorizaci lze vypočítat

Valorizace důchodů a dávek se vypočítává na základě indexu spotřebitelských cen (CPI). Index spotřebitelských cen je ukazatelem změny cen zboží a služeb. Měří změnu cen koše zboží a služeb v čase.

Vláda chce chránit své občany před inflací tím, že zvyšuje důchody a dávky v souladu s inflací. Tímto způsobem získají v průběhu času větší kupní sílu.

Valorizace důchodů se vypočítává podle zákonem stanoveného vzorce. Pokud například pobíráte důchod ve výši 1 000 Kč měsíčně a index spotřebitelských cen se zvýší o 2 %, pak se váš důchod zvýší na 1020 Kč měsíčně.

Jak se vypočítá indexace?

Jeden ze dvou základních způsobů kompenzace (druhým je indexace) negativního dopadu inflace na hodnotové ukazatele, zejména různé formy důchodů a dávek.

Hodnotové veličiny se zvyšují úměrně poklesu kupní síly měny.

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Hlavní typy indexace jsou

  • Rigidní indexace, kdy se velikost indexované veličiny nemění, i když dojde ke změnám v její struktuře (například kdyby zahrnovala méně osob).
  • Pružná indexace, kdy se indexovaná veličina upravuje podle změn v její struktuře.
  • Částečná (nebo neúplná) indexace, kdy se indexovaná proměnná zvyšuje o určité procento nad svou současnou úroveň.
  • Celková (nebo úplná) indexace, kdy se všechny složky dané proměnné zvýší o určité procento nad jejich současnou úroveň.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: