UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak žádat o důchod?

Než si o důchod požádáte, budete si muset ověřit váš důchodový věk, a také jakou dobu musíte být důchodově pojištěni, abyste měli na důchod nárok. Důchodový věk snadno zjistíte pomocí důchodové kalkulačky, která se dá vyhledat na internetu. Dobu pojištění evidovanou ČSSZ snadno zjistíte u České správy sociálního zabezpečení.

jak-zadat-o-duchod

Jak žádat o důchod? (Zdroj: Dudlu.cz & MidJourney.com)

Jak žádat o penzi?

Můžete si nechat zpracovat informativní osobní list důchodového pojištění a jednou ročně o něj zažádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ, případně formou písemné žádosti zaslané na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Přímo na ePortálu ČSSZ také můžete kdykoliv zkontrolovat evidovanou dobu pojištění prostřednictvím služby Přehled dob důchodového pojištění.

Abyste mohli o důchod požádat, budete potřebovat i další doklady, a to o náhradních dobách pojištení, tedy o dobách, které ČSSZ nemá ve své evidenci. Sem spadají například doby, když jste studovali, účastnili se vojenské a civilní služby a nebo pečovali o dítě nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby.

Žádost o důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Když dosáhnete důchodového věku, není třeba hned o důchod zažádat. Můžete si o něj zažádat i později. Každá další práce se pozitivně odrazí na výši vašeho budoucího důchodu.

Budete se muset také rozhodnout, zda si důchod necháte vyplácet na účet, nebo v hotovosti. Pro zasílání důchodu na účet, účet musí být evidován na vaše jméno nebo vašeho manžela/vaši manželku. V tom případě bude nutné doložit ještě potvrzení od banky, že k účtu máte dispoziční oprávnění. Pokud si zvolíte variantu vyzvedávání důchodu v hotovosti na poště, počítejte s menším poplatkem, který se vám bude automaticky strhávat z každé měsíční splátky důchodu.

Veškeré dokumenty pak přinesete osobně v kterýkoliv úřední den na OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště . Žádost o důchod s vámi sepíše referent oddělení důchodového pojištění. K sepsání žádosti můžete zmocnit ale i jinou osobu na základě plné moci. Vzorovou plnou moc najdete na ePortálu ČSSZ.

Abyste nemuseli dlouho čekat, doporučujeme sjednat si konkrétní termín schůzky prostřednictvím online objednávání na webu ČSSZ. Samotné sepsání žádosti může zabrat více času, během které se ověřuje mnoho údajů, zda jste pracovali v zahraničí, nebo třeba jestli nemáte exekuci nebo nejste v insolvenci.

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu. Dále pak vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice. Potřebovat budete i dokumenty dokládající doby pojištění, které ČSSZ nemá ve své evidenci, jako jsou doklady o studiu, popřípadě učení, i nedokončeném (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo index), doklady o výkonu vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o době a rozsahu péče) nebo také doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo nejsou v evidenci ČSSZ.

Pro Dudlu napsala: Hana Došlová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: