Jak žádat o ošetřovné?

Ošetřovné, nebo-li ”paragraf na dítě" nebo "ošetřovačka", patří mezi dávky českého systému nemocenského pojištění. Má na něj nárok každý zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodů ošetřování nemocného člena domácnosti nebo z důvodu péče o zdravé dítě mladší 10 let, jehož školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z různých důvodů – například epidemie nebo havárie. Na ošetřovné máte nárok, když dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

jak-zadat-osetrovne

Jak žádat o ošetřovné? (Zdroj: Dudlu.cz & MidJourney.com)

Hlavní podmínkou, abyste mohli pobírat ošetřovné, je, že jste jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Vyplácí se od prvního dne ošetřování člena rodiny až po dobu 9 kalendářních dní. Rodiče se mohou během ošetřování jednou vystřídat, ale doba 9 kalendářních dní se neprodlužuje. Samoživitelé, kteří mají v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, jež neukončilo povinnou školní docházku, mají nárok na ošetřovné po dobu 16ti kalendářních dní.

Další podmínkou je, že ošetřovaná osoba musí žít se zaměstnancem, který ji ošetřuje, ve stejné domácnosti – neplatí u rozvedených rodičů. Zda nemocný potřebuje ošetřování rozhodne lékař osoby, která onemocněla. Tiskopis s potvrzením musí zaměstnanec neprodleně předat svému zaměstnavateli. V případě, že je uzavřeno školské zařízení dítěte mladšího 10ti let, musíte vyplnit speciální tiskopis s názvem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení, který vám ve dvou kopiích vystaví zasažené výchovné zařízení. Tiskopis po vyplnění předáte svému zaměstnavateli.

Kdo nemá nárok na ošetřovné?

Některým osobám nárok na ošetřovné nevzniká. V první řadě se jedná o zaměstnané rodiče dětí, na něž jiná osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Toto omezení pak neplatí pouze v případě, že zmíněná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a z toho důvodu nemůže o dítě v současné době pečovat.

Na ošetřovné nemají nárok zaměstnanci během prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti, osoby samostatně výdělečně činné, a to i v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění, a ani lidem zaměstnaným na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti.

Jak postupovat při nutnosti ošetřování člena rodiny déle než 9 dní? Je možné žádat o tzv. dlouhodobé ošetřovné na 90 dní, Dávka je určena lidem, kteří se starají o blízké s vážnou chorobou či po těžkém úrazu. Má na něj nárok manžel/ka nebo další rodinní příslušníci. Abyste získali nárok na dlouhodobé ošetřovné je kromě účasti na nemocenském pojištění také hospitalizace ošetřované osoby minimálně po 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů a celodenní péče v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů následujících po propuštění z nemocnice. Souhlas musí udělit i ošetřovaná osoba.

Pro Dudlu napsala: Hana Došlová

Vyberte si na Dudlu kasičky a pokladničky: