UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak platit kartou na internetu?

Platba kartou na internetu je běžný a populární způsob, jak provádět nákupy a platby za služby online. Tato metoda platby je pohodlná, rychlá a většinou bezpečná. V této normostraně se seznámíme s postupem, jak platit kartou na internetu, s důrazem na bezpečnostní opatření a tipy pro ochranu vašich finančních informací.

jak-platit-kartou-na-internetu

Příprava na platbu kartou

Předtím, než začnete platit kartou na internetu, ujistěte se, že máte přístup k následujícím informacím a že jsou aktuální:

 • Typ karty: Zjistěte, zda váš obchodník přijímá vaši značku karty (Visa, Mastercard, American Express apod.).
 • Číslo karty: 16místné číslo na přední straně vaší karty.
 • Platnost karty: Měsíc a rok, kdy karta expiruje (také na přední straně karty).
 • CVV/CVC kód: Třímístný bezpečnostní kód na zadní straně karty (čtyřmístný u American Express na přední straně).


Nákup zboží nebo služeb

 • Navštivte webovou stránku obchodníka nebo poskytovatele služeb, u kterého chcete provést nákup.
 • Vyberte zboží nebo služby, které chcete zakoupit, a vložte je do košíku.
 • Když jste připraveni k platbě, přejděte na stránku košíku nebo pokladny.


Vyplňte platební informace

 • Zvolte možnost platby kartou a zadejte typ karty, kterou používáte.
 • Zadejte číslo karty, datum expirace a bezpečnostní kód (CVV/CVC).
 • Vyplňte fakturační adresu, která se shoduje s adresou, kterou máte uvedenou u vydavatele karty. Tato adresa se používá pro ověření vaší totožnosti a zabránění podvodům.


Dokončení platby

 • Přečtěte si a souhlasíte s obchodními podmínkami obchodníka nebo poskytovatele služeb.
 • Klikněte na tlačítko pro dokončení platby (např. „Odeslat objednávku“, „Zaplatit“ apod.).
 • Po úspěšné platbě obdržíte potvrzení o platbě prostřednictvím e-mailu nebo zprávy na webové stránce. Uchovávejte toto potvrzení pro případ potřeby.


Bezpečnostní opatření a tipy

 • Nakupujte pouze u důvěryhodných obchodníků: Ujistěte se, že webová stránka, na které nakupujete, je důvěryhodná a má dobrou pověst.
 • Hledejte zabezpečené spojení: Při zadávání platebních informací se ujistěte, že webová stránka používá zabezpečené spojení (https). Adresa by měla začínat „https://“, a často je zde také zámek nebo štítek zabezpečení v adresním řádku prohlížeče.
 • Aktualizujte antivirový software a prohlížeč: Pravidelně aktualizujte svůj antivirový software a webový prohlížeč, aby byly chráněny vaše osobní a finanční informace.
 • Není povoleno sdílet informace o kartě: Nikdy nesdílejte informace o své kartě prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií, protože tyto platformy nemají dostatečnou úroveň zabezpečení.


Monitorování transakcí

 • Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu: Pravidelně sledujte své bankovní výpisy a ujistěte se, že všechny transakce jsou oprávněné.
 • Nastavte upozornění: Mnoho vydavatelů karet nabízí možnost nastavit upozornění na transakce prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Tato upozornění vám pomohou rychle zjistit podezřelé činnosti.
 • Kontaktujte vydavatele karty v případě podezřelých transakcí: Pokud zjistíte nějaké podezřelé transakce nebo si myslíte, že vaše karta byla zneužita, okamžitě kontaktujte vydavatele karty.


Platba kartou na internetu je rychlý a pohodlný způsob, jak nakupovat a platit za služby online. Dodržováním bezpečnostních opatření a postupů můžete minimalizovat riziko podvodů a zneužití vašich finančních informací. Pravidelně monitorujte svůj účet a buďte opatrní při zadávání svých platebních informací na webových stránkách, abyste zajistili bezpečnou a příjemnou zkušenost s platbami kartou na internetu.

Použití virtuálních karet

Jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost při platbě kartou na internetu, je použití virtuálních karet. Virtuální karty jsou jednorázové nebo časově omezené karty, které generuje váš vydavatel karet. Tyto karty mají vlastní čísla karet, expirační data a bezpečnostní kódy, ale nejsou přímo spojeny s vaším hlavním účtem. Pokud by byla virtuální karta zneužita, ztráta by byla omezena na částku nebo časové období, které jste nastavili.

Předplacené karty

Další možností, jak snížit riziko při platbě kartou na internetu, je použití předplacených karet. Tyto karty fungují podobně jako kreditní nebo debetní karty, ale místo toho, abyste je spojili s vaším bankovním účtem, musíte na ně předem nahrát peníze. Protože jsou na kartě pouze omezené prostředky, potenciální ztráta je omezena na částku, kterou jste na kartu nahráli.

Autentizace 3-D Secure

Někteří vydavatelé karet a obchodníci nabízejí službu zvanou 3-D Secure (Verified by Visa, Mastercard SecureCode, American Express SafeKey). Tato služba poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení při platbě kartou na internetu tím, že vyžaduje, abyste při platbě zadali jednorázové heslo nebo PIN, který vám zašle váš vydavatel karty. Tímto způsobem se zajišťuje, že jste to skutečně vy, kdo provádí transakci, což snižuje riziko podvodů.

Dodržujte bezpečnostní opatření pro online nákupy

I když platba kartou na internetu je pohodlná, je důležité být opatrný a dodržovat bezpečnostní opatření. Nikdy neukládejte platební údaje na webových stránkách obchodníků, pokud to není nezbytně nutné, a pravidelně měňte hesla pro své online účty. Zvažte také použití správce hesel, který vám pomůže udržet vaše hesla bezpečná a chráněná.

Platba kartou na internetu je nezbytná a efektivní metoda pro nakupování a platby za služby online. V posledních letech se objevuje stále více technologií a inovací, které zlepšují zabezpečení a pohodlí při platbě kartou na internetu. Jednou takovou zajímavostí je technologie tokenizace.

Tokenizace

Tokenizace je proces, který zabezpečuje citlivé údaje, jako jsou informace o kreditní kartě, tím, že je nahrazuje jedinečným identifikačním kódem neboli tokenem. Tokeny nemají žádnou monetární hodnotu a nemohou být použity k neoprávněnému přístupu k původním údajům. Tokenizace se používá v platebním průmyslu jako bezpečnostní opatření, které chrání citlivé informace o kartách při online transakcích.

Pro Dudlu napsal: Hons David

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: