Jak skenovat?

Skenování je proces digitalizace tištěných dokumentů, fotografií nebo kreseb do elektronického formátu. Tato technologie umožňuje ukládat a sdílet dokumenty snadno a efektivně. V následujícím textu se podíváme na základy skenování a naučíme se, jak správně skenovat dokumenty a obrázky.

jak-skenovat

Vyberte si skener

Na trhu je mnoho druhů skenerů, od kompaktních modelů pro domácí použití až po profesionální skenery pro velké objemy. Při výběru skeneru zvažte své potřeby a rozpočet. Některé tiskárny obsahují integrovaný skener, což může být vhodné pro uživatele s omezeným prostorem.

Příprava dokumentu

Před samotným skenováním se ujistěte, že je dokument čistý a bez záhybů nebo nalepených štítků. Pokud skenujete knihu, zvažte použití knižního skeneru, který je navržen tak, aby minimalizoval poškození knihy a získal kvalitní snímek.

Nastavení skeneru

Připojte skener k počítači pomocí USB nebo jiného vhodného kabelu. Ujistěte se, že máte nainstalován správný ovladač pro váš skener. Po úspěšném připojení otevřete skenovací software, který je obvykle dodáván s vaším skenerem, a nastavte parametry skenování:

  • Rozlišení: Vyšší rozlišení znamená detailnější obraz, ale také větší velikost souboru. Pro textové dokumenty je obvykle dostačující rozlišení 300 DPI (dots per
  • inch), zatímco pro fotografie může být vhodnější rozlišení 600 DPI nebo vyšší.
  • Barevný režim: Pro černobílé dokumenty zvolte režim černobílé nebo šedé stupnice. Pro barevné dokumenty a fotografie zvolte barevný režim.
  • Formát souboru: Pro textové dokumenty je vhodný formát PDF, zatímco pro obrázky můžete použít formáty jako JPEG, PNG nebo TIFF.


Proces skenování

Umístěte dokument nebo obrázek na skenovací plochu a ujistěte se, že je správně zarovnán. Pokud skener obsahuje automatický podavač dokumentů, můžete do něj vložit více dokumentů najednou. Poté spusťte skenování v softwaru a počkejte, než skener zpracuje dokument. Během skenování můžete sledovat průběh na obrazovce počítače. Po dokončení skenování se zobrazí náhled, který vám umožní zkontrolovat kvalitu a zarovnání snímku.

Úprava a uložení

Pokud je to nutné, můžete upravit naskenovaný obraz pomocí funkce ořezání, rotace nebo úpravy barev a kontrastu. V některých případech může být také užitečné použít funkci OCR (optické rozpoznávání znaků), která převede naskenovaný text na editovatelný textový soubor. Po provedení úprav uložte soubor do požadovaného formátu a zvolte místo uložení na pevném disku nebo jiném úložišti.

Sdílení a archivace

Naskenované dokumenty a obrázky můžete snadno sdílet e-mailem, cloudovými službami nebo sociálními sítěmi. Pro dlouhodobou archivaci doporučujeme ukládat soubory v univerzálních a bezztrátových formátech, jako je PDF/A nebo TIFF, které jsou vhodné pro zachování kvality obrazu a kompatibility s budoucími zařízeními a softwary.

Zajímavost

Skenery byly původně vyvinuty pro výzkumné účely a první komerční skenery se začaly objevovat na trhu v 80. letech 20. století. Jedním z průkopníků v oblasti skenování byl Ray Kurzweil, vynálezce a futurolog, který v roce 1974 vyvinul první skener s OCR technologií, umožňující rozpoznání textu a jeho převod do editovatelného formátu. Tento vynález byl základem pro vývoj moderních skenerů a OCR softwaru, který nám dnes umožňuje snadno převádět tištěné materiály do digitální podoby.

Pro Dudlu napsal: David Hons

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: