UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak udělat print screen obrazovky?

Print screen, neboli snímek obrazovky, je užitečný nástroj pro zachycení obsahu vaší obrazovky v podobě statického obrázku. Tento snímek můžete poté sdílet, ukládat nebo použít pro různé účely, jako je dokumentace, prezentace nebo řešení technických problémů. V následujícím textu se podíváme na způsoby, jak udělat print screen obrazovky na různých zařízeních a operačních systémech.

jak-udelat-printscreen-obrazovky

Print screen na Windows

Na počítačích s operačním systémem Windows můžete snímek obrazovky udělat pomocí klávesnice:

  • Stiskněte klávesu "Print Screen" (někdy zkráceně "PrtScn" nebo "PrtScr") na klávesnici. Tím se snímek celé obrazovky uloží do schránky.
  • Pokud chcete zachytit pouze aktivní okno, stiskněte klávesy "Alt" a "Print Screen" současně.
  • Pro uživatele notebooků s funkčními klávesami (Fn) může být potřeba stisknout klávesy "Fn" a "Print Screen" současně.


Poté můžete obrázek vložit do grafického či textového editoru (jako je Microsoft Paint, Word nebo PowerPoint) stisknutím kláves "Ctrl" a "V" a uložit ho ve vhodném formátu.

Windows 10 a 11 nabízí také nástroj "Výstřižek a poznámka" (dříve "Nástroj na výstřižky"), který umožňuje vytvářet snímky obrazovky s více možnostmi ořezu a úprav. Tento nástroj najdete v nabídce Start nebo pomocí hledání.

Print screen na macOS

Na zařízeních s operačním systémem macOS použijte následující klávesové zkratky:

  • Pro snímek celé obrazovky stiskněte klávesy "Shift" + "Cmd" + "3". Snímek se uloží na plochu ve formátu PNG.
  • Pro snímek vybrané části obrazovky stiskněte klávesy "Shift" + "Cmd" + "4" a poté vyberte oblast, kterou chcete zachytit.
  • Pro snímek konkrétního okna nebo nabídky stiskněte klávesy "Shift" + "Cmd" + "4" a poté "mezerník". Ukazatel se změní na kameru a můžete kliknout na okno
  • nebo nabídku, které chcete zachytit.


Snímky obrazovky se automaticky ukládají na plochu ve formátu PNG. Pokud chcete snímek uložit do schránky místo na plochu, přidejte ke klávesové zkratce klávesu "Ctrl".

Print screen na iOS (iPhone a iPad)

Pro zařízení s operačním systémem iOS, jako jsou iPhone a iPad, postupujte následovně:

Současně stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Snímek obrazovky se uloží do vaší fotogalerie.

Print screen na Android

U zařízení s operačním systémem Android se postup může mírně lišit v závislosti na výrobci a modelu zařízení. Obecně platí následující:

Současně stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Snímek obrazovky se uloží do složky se snímky obrazovky ve vaší fotogalerii. Některá zařízení mohou mít alternativní metody, jako je třeba potření dlaní přes obrazovku nebo stisknutí tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti současně.

Editace a sdílení snímků obrazovky

Po vytvoření snímku obrazovky můžete obrázek otevřít v grafickém editoru, upravit jej podle potřeby a uložit ve vhodném formátu. Snímky obrazovky lze snadno sdílet e-mailem, sociálními sítěmi nebo cloudovými službami.

Zajímavost

První print screen funkcionalita se objevila v 60. letech 20. století na mainframe počítačích. Uživatelé tehdy museli vytisknout obsah obrazovky na papír prostřednictvím tiskárny připojené k počítači. Dnešní metoda vytváření snímků obrazovky a ukládání obrázků do digitální podoby je mnohem rychlejší a praktičtější, což umožňuje snadné sdílení a archivaci informací bez nutnosti tištění na papír.

Pro Dudlu napsal: David Hons

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: