Co je polyamorie?

Polyamorie, to je téma, které zvlášť v poslední době doslova hýbe naší společností. Není divu, k polyamorii se veřejně přihlásilo hned několik známých osobností. Polyamorie nachází jak své odpůrce, tak příznivce, protože i když se jedná o něco doposud takřka nevídaného, mnoha lidem myšlenka polyamorie dává smysl. O co přesně jde a proč polyamorie vzbuzuje tolik vášní?

Už samotný název mnohé napoví. Polyamorie (z řeckého slova „polloi“ – mnoho/vícenásobný a latinského „amor“ – láska) by se dal volně přeložit jako „mnoholáska“ a tkví v lásce k více osobám současně. Polyamorik zkrátka a jednoduše udržuje více milostných vztahů najednou, jedná se tedy o druh nemonogamního partnerství, popřípadě soužití. A v žádném případě se přitom nejedná pouze o sex, ale o hluboký láskyplný vztah.

Filozofie polyamorie

Za jistých okolností by se dalo namítnout, že jde o jasnou nevěru, která není běžném partnerství dvou lidí tolerována. Filozofie lidí, kteří se k polyamorii hlásí, ovšem zastává názor, že pokud s tím souhlasí všechny zúčastněné strany, o nevěru se nejedná. Aby byla naplněna samotná podstata polyamorního soužití, je důležitý právě souhlas všech partnerů a nezáleží na tom, kolik jich je. Polyamorie je vlastně životní styl, který se buď rozhodnete žit anebo to není nic pro vás, ve své podstatě vlastně nikomu neubližuje. Polyamorici ve svém životě dávají otevřeně svou lásku všem lidem, ke kterým ji cítí, aniž by ji jakkoli museli skrývat. Mají srdce otevřené pro více než jednoho partnera.

Úplným základem polyamorie je vzájemná komunikace, respekt a upřímnost, bez toho by takové partnerství nefungovalo. V polyamorii je také důležitá genderová rovnoprávnost, zcela totiž odmítá prastarý a dnes stále ještě převažující patriarchální model rodiny a partnerských vztahů. Polyamorici se také snaží pracovat s vlastními pocity, především pak žárlivostí, která se i v těchto vztazích přirozeně ozývá a nevnímají ji jako něco špatného a nevhodného, ale snaží se hledat odpovědi na otázku, proč se tyto pocity dostavují a dále s nimi pracovat právě prostřednictvím komunikace s partnery.

hracky-pro-dospele

Proč je polyamorie tabu?

Polyamorie je v naší společnosti stále tabu, protože po celá staletí je u nás přijímán pouze jeden jediný model partnerského vztahu, a to ten čistě monogamní, v němž existuje pouze jeden pár – muž a žena, popřípadě muž a muž a žena a žena. Představa, že by náš partner či partnerka navázal láskyplný a intimní vztah k nějaké další osobě, většině lidí přijde nepředstavitelná a je to zcela pochopitelné. Možná naše moderní společnost za několik let polyamorii přijme jako běžnou a normální věc, protože časy se mění. Bylo by velice jednoduché polyamorii a lidi, kteří se k ní hlásí, démonizovat a odsuzovat, je to ovšem úplně zbytečné, protože nás ve výsledku nikdo nenutí takové vztahy též udržovat. Polyamorie, je-li čistá a myšlena vážně, vlastně nikomu neubližuje.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská