UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je sexting?

Sexting nebo také „sextování“ je pojem, který vznikl spojením dvou slov – sex a textování. Jedná se o poměrně nový fenomén, který se začal rozvíjet spolu s pokrokem komunikačních technologií, spočívá totiž v posílání obsahu s intimní a sexuální tematikou prostřednictvím informačních a komunikačních prostředků, jako je například messenger, whatsapp, snapchat a další platformy. Sexting kromě textových zpráv zahrnuje také posílání fotografií nebo videí, které mají intimní podtext. Nejčastěji se tak děje samozřejmě mezi partnery, sexting je ale běžný i mezi cizími lidmi a dokonce dětmi. Sexting ale zahrnuje také vědomé umístění intimní fotografie či videa na internet. Jaká jsou jeho rizika?

co-je-sexting
Co je to sexting?

Rizika sextingu

Mnoho lidí vnímá sexting jako běžnou součást života a ani se nad tím nepozastavuje. Některé páry ho dokonce používají jako nástroj k okořenění vztahu nebo si prostřednictvím zpráv a fotek odeslaných své drahé polovičce vynahrazují třeba dálku, která je dělí, nebo jiné odloučení. Nějakou svou fotku intimnějšího charakteru za svůj život odhadem alespoň jednou člověk pošle. Ne vždy je to ale tak nevinné, jak se může zdát. Víte, že sexting s sebou nese i riziko, že vaše intimní zprávy, fotky nebo videa někdo zneužije proti vám?

Zde jsou rizika, která s sebou posílání intimního obsahu nese:

  • Když někomu (nejčastěji svému partnerovi) pošlete nějakou intimní fotku nebo dokonce video, vystavujete se tím nebezpečí, že ve chvíli, kdy by vztah skončil rozchodem, bývalý partner nebo partnerka bude stále disponovat intimními materiály, které může kdykoli ze msty zneužít.

  • V případě, že vy sami zveřejníte nějakou intimní fotku nebo video na internetu, už není možné tento krok vrátit zpět, protože vámi přidaný obsah si ve virtuálním světě začne žít svým vlastním životem a vy nikdy nemůžete mít pod kontrolou, ke komu se dostane a kdo ho případně rozšíří či zneužije dále.

  • Sexting s sebou v případě jeho zneužití nebo jedná-li se v něm o zneužití nezletilé osoby nese také riziko trestního stíhání, pokud dojde ke zneužití vámi poslaného materiálu s intimní tematikou, můžete ztratit osobní prestiž a stát se terčem útoků nebo šikany.


Sexting a děti a mladiství

Největším problémem je, že se sexting nevyhýbá ani dětem a mladistvým. Ba právě naopak – dnešní online doba, kdy prostřednictvím sociálních sítí komunikují už i děti, nahrává všem možným sexuálním predátorům anebo prostě jen jedincům, kteří si oslovováním mladých dívek (popř. chlapců) krátí dlouhou chvíli. Všeříkající ukázkou je třeba dokument V síti od režiséra Víta Klusáka.

Děti a mladiství se dají snadno nalákat a zmanipulovat k tomu, aby poslali svou nahou fotku klidně i někomu, koho nikdy předtím neviděli. Sexting tak s sebou nese i významné riziko tzv. kybergroomingu. O co jde?

Kybergrooming

Kybergrooming nebo také childgrooming je označení pro nevhodné chování dospělého člověka k dítěti na internetu. Zahrnuje psychickou manipulaci, kdy si útočník (kybergroomer) získá důvěru dítěte s cílem vylákat ho na osobní setkání a sexuálně ho zneužít. Zde se samozřejmě jedná o velice závažnou věc.

Trestní odpovědnost

Sexting s sebou nese riziko trestního stíhání v případě, že se týká dětí nebo mladistvých a je klasifikován jako šíření dětské pornografie a ohrožování mravní výchovy mládeže.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si hračky pro dospělé:

Pokračujte v čtení blogu: