UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak podat žádost o rozvod?

S vaší manželem nebo manželkou vám to už nějakou dobu neklape a všechny pokusy o slepení vztahu byly marné? Někdy bývá rozvod tím nejlepším možným řešením pro všechny zúčastněné a bývá často jediným východiskem a úlevou. Rozvod jako takový může být jen formalit, záleží ovšem na několika okolnostech. Jak vlastně podat takovou žádost o rozvod a co vás čeká?

jak-podat-zadost-o-rozvod

Jak podat žádost o rozvod? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Návrh na rozvod manželství se podává v písemné formě. Jednou z variant je tzv. nesporný rozvod, tedy rozvod, na kterém se oba z manželů dohodnou. Celý proces to tak značně urychlí. Nesporný rozvod má ovšem i svoje podmínky. Jednou z nich je, že manželství ke dni podání návrhu trvalo alespoň 1 rok a manželé spolu už více než 6 měsíců nežijí. Zároveň je také nutné, aby si oba promysleli úpravu majetkových poměrů, případně na výživném, pokud spolu mají děti, a ve všech bodech se shodli.

Druhou variantou je tzv. sporný rozvod, tedy takový, kdy jedna ze zúčastněných stran s rozvodem nesouhlasí nebo nejsou manželé schopni se shodnout na majetkovém vypořádání či na výživném na děti. O sporný rozvod se jedná i v případě, pokud se manželé nedokáží dohodnout na tom, kdo bude pečovat o jejich nezletilého potomka. Je v takovém případě nutné setrvat v manželství či nikoliv? Samozřejmě není. I za této situace může jedna ze stran podat návrh na rozvod manželství.

hracky-pro-dospele

Návrh na rozvod manželství je nutné podat na okresní soud v místě společného bydliště, pokud tam ještě alespoň jeden z manželů bydlí. V opačném případě se návrh podává k okresnímu soudu spadajícímu pod aktuální místo bydliště jednoho z manželů.

Písemná žádost o rozvod musí obsahovat údaje jako např. jména, příjmení a bydliště obou manželů, kdy došlo k uzavření manželství, jména a data narození dětí, popis situace, která vede k tomuto rozhodnutí a podpis / podpisy podávajícího / obou manželů v případě, že se na rozvodu shodnou. Nutné je také přiložit kopii oddacího listu, případně rodných listů dětí. Za podání návrhu se pak platí soudní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si hračky pro dospělé:

Pokračujte v čtení blogu: