UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je meta keywords?

Meta keywords, neboli meta klíčová slova, byly v minulosti jedním z hlavních nástrojů používaných webmastery a SEO specialisty pro optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Jednalo se o specifickou HTML značku, která umožňovala tvůrcům obsahu uvést řadu klíčových slov souvisejících s obsahem dané stránky ve snaze zlepšit její viditelnost ve výsledcích vyhledávání.

K čemu to sloužilo

Meta keywords byly primárně určeny k poskytování vyhledávačům jako Google, Bing nebo Yahoo! dalších informací o tématu a obsahu webové stránky. Cílem bylo pomoci algoritmům vyhledávačů lépe indexovat stránky podle relevantních vyhledávacích dotazů.

Jaký měli vliv na SEO

V raných dnech internetu meta keywords měly značný vliv na SEO, protože vyhledávače je používaly jako jeden z hlavních faktorů pro určení relevance a hodnocení webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Stránky, které efektivně využívaly meta keywords, mohly dosáhnout lepších pozic ve vyhledávačích.

Proč už se dnes nevyplňují

Postupem času se však ukázalo, že meta keywords jsou často zneužívány prostřednictvím technik jako keyword stuffing (nadužívání klíčových slov), což vedlo k manipulaci s výsledky vyhledávání. V reakci na to vyhledávače své algoritmy postupně upravily a začaly klást menší důraz na meta keywords jako faktor hodnocení. Google oficiálně oznámil, že meta keywords již nepoužívá jako faktor pro hodnocení webových stránek ve svých vyhledávacích algoritmech, což vedlo k tomu, že většina SEO specialistů a webmasterů přestala tuto značku používat.

Příklad meta keywords pro segment zboží stavebnice

Přestože se dnes meta keywords již běžně nevyplňují a nemají vliv na SEO v moderních vyhledávačích, příklad správně formulovaných meta keywords pro webovou stránku zaměřenou na stavebnice by mohl vypadat takto:

V dnešní době je však daleko důležitější soustředit se na kvalitu obsahu, přirozenou integraci klíčových slov do textu, využití alternativních textů u obrázků, meta popisky a další techniky SEO, které moderní vyhledávače berou v úvahu při hodnocení a indexaci webových stránek.