UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je filantropie a kdo je filantrop?

Filantropie neboli lidumilnost (z řeckých slov „filein“ = milovat a „anthrópos“ = člověk) je termín, kterým se označuje konání a podpora dobra založená na prosté lásce k lidem. Jedná se o humanisticky motivovanou a orientovanou dobročinnost, jejíž cílem je podporovat obecné dobro a zlepšovat kvalitu života lidí. Filantropie má většinou definované jasné cíle a probíhá v dlouhodobém časovém horizontu. Filantropie má velmi blízko k altruismu.

kdo-je-filantrop

Kdo je filantrop a filantropka?

Filantrop je člověk, který se věnuje dobročinným aktivitám a všemi možnými prostředky se zasazuje o zlepšování kvality života lidí – pravidelně přispívá na charitu, finančně podporuje druhé, svým aktivitám věnuje nejen peníze a hmotné prostředky, ale také čas. Filantropem může být nazývána jakákoli osoba, která se věnuje dobročinnosti a také jakýkoli dárce. V obecnější rovině je termínem filantrop nejčastěji označován člověk, který daruje větší finanční obnos na dobrou věc. Často jsou to například lidé, kteří mají velký vliv na zkvalitňování života.

Firemní filantropie

Pojmem „firemní filantropie“ je myšleno konání dobra a dárcovství firem. To je vnímáno jako klíčová složka obecného konceptu společenské odpovědnosti podniků. Firemní filantropie zahrnuje finanční příspěvky potřebným, zapůjčení majetku, věcné dary a další.

Co je altruismus?

Jak bylo napsáno výše, filantropie se v určitých aspektech podobá altruismu, a to především povahou dobročinných činů. Přesto je však mezi altruismem a filantropií rozdíl – altruismus je totiž charakterizován činnostmi a postoji, které sledují dobro a prospěch druhých lidí, a to na úkor vlastních zájmů. Pro altruismus je vlastní nesobeckost a nezištnost. Opakem altruismu je naopak egoismus, tedy sobectví.

Známí filantropové

Zde je malá ukázka proslulých filantropů:

  • Bill Gates – spoluzaložil fond Billa a Melindy Gates, který se zabývá pomocí obyvatelům méně rozvinutých zemí světa
  • Lékaři bez hranic – organizace zaměřená na pomoc v krizových oblastech
  • Zdeněk Svěrák – podílel se na vzniku Centra Paraple
  • J. K. Rowling – darovala velké finanční obnosy na charitu, založila dobročinnou organizaci Lumos
  • Zdeněk Bakala – podporuje studenty prestižních mezinárodních vysokých škol
  • Rudolf Jedlička – založil Jedličkův ústav pro handicapované děti
  • Matka Tereza – založila řeholní řád Misionářky milosrdenství

...a mnoho a mnoho dalších.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: