Co je to multitasking?

Plno lidí toto slovo nemusí pod tímto pojmem znát, nebo jim není jeho význam dostatečně jasný. A právě proto jsem se rozhodla, že na toto téma napíšu článek a trochu vám objasním jeho význam a další informace o multitaskingu, které by třeba někoho zajímaly.

Multitasking, tedy schopnost zároveň vykonávat více úkolů, se v dnešní době stává stále více žádanou dovedností. V mnoha profesích je totiž vyžadována schopnost rychle přepínat mezi různými úkoly a řešit je efektivně. To může přinést řadu výhod, jako například snížení času potřebného k dokončení úkolů nebo lepší využití času.

S multitaskingem však také souvisí určité nevýhody. Je totiž obecně známo, že člověk není schopen se soustředit na více věcí zároveň s plnou kapacitou. Pokud se snažíme vykonávat více úkolů současně, může docházet ke snížení naší koncentrace a kvalita vykonávané práce může být nižší. V některých případech může dokonce docházet ke zvýšenému stresu a vyčerpání.

Proto je důležité umět s multitaskingem správně zacházet a vybírat si úkoly, které jsou vhodné k současnému vykonávání. Některé úkoly totiž mohou být komplikovanější a vyžadovat plnou pozornost, zatímco jiné jsou méně náročné a můžeme je vykonávat současně s jinou činností.

Dalším způsobem, jak lépe zvládnout multitasking, je umět efektivně plánovat a organizovat svůj čas. Například pomocí seznamu úkolů nebo použitím některého z mnoha dostupných aplikací pro správu času. Toto může pomoci zajistit, abychom se věnovali jednotlivým úkolům po jednom a zároveň si našli čas i na odpočinek. Není možné pracovat v kuse a přitom si neodpočinout a nedělat při práci přestávky. Někteří workoholici to takhle dělají a potom se často setkávají s vyhořením a velmi velkým spánkovým deficitem, který pro naše lidské tělo představuje opravdu velké nebezpečí.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá