Co je to rasismus?

Rasismus je v současné době velmi diskutovaným tématem a stále představuje vážný problém ve společnosti. Mnoho lidí se domnívá, že rasismus byl již překonaný, že se toto už neděje a pokud ano, tak málokdy, ale to bohužel není pravda. Rasismus přetrvává v různých podobách a projevuje se jak v malých každodenních situacích, tak v širší společnosti, kde jsou nastavená určitá pravidla.

co-je-rasismus

Rasismus je vlastně něco, co se zaměřuje na určitou skupinu lidí na základě rasové, etnické nebo kulturní příslušnosti. Tento typ rasismu se může projevovat nenávistnými projevy, výkřiky, ale fyzickým ubližováním, ačkoliv by se toto vůbec dít nemělo. Bohužel někteří lidé to mají nastavené tak, že akceptují jenom určité typy lidí - například jen s bílou pletí. Lidi s černou pletí naprosto zavrhují a dělají rozbroje.

Rasismus může být založený na předsudcích vůči určitým rasám a může se projevovat nejen vůči lidem, kteří nejsou bílí. Tento druh rasismu se někdy nazývá "bělošský rasismus" a může být založen na představě, že běloši jsou nadřazení jiným rasám.

Další formou rasismu je rasismus vůči menšinám, kdy jsou diskriminováni lidé s odlišnou etnickou nebo kulturní příslušností. Tento druh rasismu může být založen na předpokladech o kultuře a tradicích daného etnika nebo na představě, že jsou určitá etnika nebo národy nebezpečné nebo méněcenné.

I když se proti rasismu snaží někteří bojovat, stále se objevuje. Rasismus se ale nevyskytuje jen u lidí s černou pletí, ale třeba i muslimů, nebo jiné národnosti, která věří v jiné náboženství. Takoví lidé akceptují totiž jen svou vlastní pravdu a názor ostatních úplně ignorují, což není vůbec dobře a přináší to ve společnosti jen rozbroje. Proto bychom se měli naučit respektovat lidi s odlišnou pletí, rasou a podobně a neměli bychom je jen na základě tohoto odsuzovat.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si na Dudlu antistresové hračky: