UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Kdo je to antivaxer?

Antivaxer je termín používaný k označení lidí, kteří aktivně odmítají očkování nebo propagují protiočkovací argumenty, i když jsou založené na dezinformacích, nedorozumění nebo nesprávných informacích. Antivaxeři můžou být svým způsobem nebezpeční, zvlášť pokud mají malé děti a odmítají je očkovat. 

kdo-je-antivaxer
Kdo jsou antivaxeři?

Proč někteří lidé odmítají očkování?

Důvody, proč někteří lidé odmítají očkování, jsou různé. Některé z nich mohou být založeny na nedostatku informací nebo mýtech, které kolují na internetu, v televizi nebo médiích. Jiní se obávají možných nežádoucích účinků, které by mohly nastat v důsledku očkování. Ostatní odmítají očkování z náboženských, etických nebo filozofických důvodů.

Existují také lidé, kteří se domnívají, že očkování je součástí spiknutí, které má za cíl získat kontrolu nad populací. Tyto teorie spiknutí jsou založené na konspiračních teoriích a neexistují žádné důkazy, které by je podporovaly.

Jaké jsou důsledky antivaxerského přístupu?

Antivaxerský přístup může mít vážné důsledky nejen pro jednotlivce, kteří se odmítají nechat očkovat, ale i pro celou společnost. Když značná část populace odmítne podstoupit alespoň povinná očkování, může dojít k nárůstu výskytu infekčních chorob. Tyto choroby mohou mít závažné následky pro zdraví a dokonce vést k nárůstů úmrtí na různé infekční choroby, které by však díky očkování byly na ústupu nebo zcela vymýcené.

Kromě toho může antivaxerský přístup způsobit, že se bude šířit dezinformace a nesprávné informace o očkování. To může vést k tomu, že lidé se nebudou řídit doporučeními očkovacích programů a budou podstupovat zbytečné riziko.

Jak lze předcházet antivaxerskému přístupu?

Je důležité, aby lidé měli k dispozici spolehlivé informace o očkování a aby se seznámili s fakty, aby mohli učinit informované rozhodnutí. Lékaři a zdravotní pracovníci by měli vysvětlovat výhody očkování a odpovídat na otázky a obavy lidí.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: