Co je defenestrace?

Defenestrace je čin vyhození člověka nebo věci z okna, ačkoli tento termín je často spojován s historickými událostmi v českých zemích. Tento čin byl někdy použit jako forma politického protestu nebo násilí. V následujícím textu se podíváme na historii defenestrací a jejich důsledky.

co-je-defenestrace

První pražská defenestrace (1419)

První pražská defenestrace se odehrála 30. července 1419 během období husitských válek. Vyústila z napětí mezi husitským hnutím, vedeným Janem Želivským, a katolickým radním města Prahy. Poté, co se Želivského průvod zastavil před Novoměstskou radnicí, došlo ke konfrontaci mezi oběma stranami. V důsledku toho byli někteří členové městské rady vyhozeni z okna radnice.

Tato událost vedla ke vypuknutí husitských válek, které trvaly až do roku 1434. Tyto války vedly k politickým a náboženským změnám v českých zemích a způsobily rozsáhlé škody a lidské utrpení.

Druhá pražská defenestrace (1483)

Druhá pražská defenestrace se odehrála 24. září 1483, když byli někteří katoličtí představitelé a šlechtici vyhozeni z okna Staroměstské radnice. Tento čin byl součástí většího povstání proti králi Vladislavu II. Jagellonskému, který byl vnímán jako slabý a nekompetentní vládce. Následkem povstání byla dočasná změna vládnoucích struktur v českých zemích a posílení městských rad.

Třetí pražská defenestrace (1618)

Třetí pražská defenestrace, nejznámější ze všech pražských defenestrací, se odehrála 23. května 1618 na Pražském hradě. Tento čin byl reakcí na rozhodnutí císaře Matyáše Habsburského zrušit některá náboženská privilegia udělená českým protestantům. V důsledku toho byli dva císařští místodržící a jejich písař vyhozeni z okna hradního paláce. Na rozdíl od obětí předchozích defenestrací však přežili tento pád, což bylo přisuzováno buď Božímu zásahu nebo hromadě hnoje, která zmírnila dopad pádu.

Třetí pražská defenestrace je považována za zahájení třicetileté války (1618–1648), což byl jeden z nejkrvavějších a nejvíce ničivých konfliktů v evropské historii. Tato válka měla značné důsledky pro střední Evropu, včetně úbytku populace, zničení měst a vesnic a rozšíření chudoby a nemocí.

Význam a důsledky defenestrací

Defenestrace byly v českých dějinách nejen symbolem politického a náboženského odporu, ale také měly širší důsledky pro dějiny Evropy. Každá z pražských defenestrací vedla k vypuknutí násilí a konfliktů, které trvaly mnoho let a ovlivnily politický, náboženský a kulturní vývoj českých zemí i sousedních regionů.

Defenestrace se také staly symbolem odporu proti autoritě, zvláště pokud jde o náboženskou svobodu a politickou autonomii. Navzdory svým tragickým důsledkům tyto události připomínají důležitost boje za spravedlnost, tolerance a lidská práva v historii.

Zajímavost

Defenestrace jako akt politického násilí nebyl omezen pouze na české země. V historii se objevují i jiné případy defenestrací. Například ve Francii během noci svatého Bartoloměje v roce 1572, kdy byly tisíce hugenotů (francouzských protestantů) masakrovány katolickým davem a mnozí z nich byli vyhozeni z oken. Tato událost představuje jedno z nejhorších náboženských násilností v evropské historii a měla značné důsledky pro náboženské a politické vztahy ve Francii i v celé Evropě.

Pro Dudlu napsal: David Hons

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: