UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je hmotný a nehmotný majetek?

Víte co je to hmotný a nehmotný majetek? Na jaké typy se navíc ještě dělí? Tento hmotný majetek je také známý jako dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný. U hmotného dlouhodobého majetku je jeho životnost delší než 1 rok. U tohoto majetku je jeho pořizovací cena vyšší než 40 000 Kč.

co-je-hmotny-a-nehmotny-majetek_1

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Pro lepší názorný příklad, který určitě rychleji pro svou představu pochopíte můžeme tedy uvést:

  • stavby
  • drobný hmotný majetek atd.


Uvedli jsme vám jen dva příklady, ale zajisté je toho daleko více. U dlouhodobého nehmotného majetku je také jeho životnost delší než 1 rok, ale liší se jeho pořizovací cena. Zatím u prvního výše zmiňovaného jsme měli pořizovací cenu 40 000 Kč, u tohoto majetku je pořizovací cena 60 000 Kč. Uvedeme tedy, alespoň také názorné příklady.

  • licence, patenty
  • software, drobný majetek


Jaké jsou navíc způsoby pořízení právě tohoto majetku ať už dlouhodobého hmotného nebo nehmotného? Nejjednodušší způsob se asi ten, když si ho koupíte. Poté další možností je také vlastní výroba. Nebo vám jej snad někdo dokonce daruje? Ano a jsou i další způsoby.

Jak se navíc oceňuje dlouhodobý majetek?

Na první místo můžeme dát pořizovací cenu. Do pořizovací ceny spadá také za kolik peněz byl majetek zakoupen což zahrnuje nejen jeho koupit, ale také náklady, které byly spojené například s jeho instalací, která u něj byla potřeba. Co vlastní náklady? Pokud byl navíc majetek vyroben tedy jinak řečeno pořízen vlastní výrobou, tak je oceněn ve vlastní režii.

Zajímá vás toto téma ohledně majetku, ať už movitého, nemovitého nebo hmotného a nehmotného? Pár minut denně na případné studium při kterém navíc získáte cenné zkušenosti, které se vám později budou třeba hodit. Ano kdo má takovou možnost může po večerech pročítat weby, které se právě tímto tématem velmi detailně zabývají.

Pro Dudlu napsala: Lucie Štýchová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: