UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je intravilán?

Co je intravilán? Intravilán je malá obec nebo vesnice v rámci větší obce. Slovo "vesnice" se obecně vztahuje na lidská sídla, která jsou menší než města, ale může se vztahovat i na oblast města, např. čtvrť. Slovo "intra-" pochází z latiny a znamená "uvnitř", takže intravilán je uvnitř větší vesnice.

co-je-intravilan

Intravilán zahrnuje všechny typy zástavby: obytné, obchodní a průmyslové budovy, veřejné instituce atd. a jejich okolí (včetně zeleně). Zahrnuje také plochy, jako jsou ulice, náměstí a parky, které využívají lidé žijící v obci.

Vesnice jsou často samosprávná společenství s vlastním vedením, správou a orgány činnými v trestním řízení. Obvykle se nacházejí v blízkosti měst nebo obcí, ale ne na sobě, jak tomu bývá v případě rozrůstajících se měst. Vesnice se také mohou časem rozrůst na města nebo městečka, když se více zalidní, ačkoli neexistuje žádný pevně stanovený standard, kdy se tak stane.

Co zahrnuje intravilán

Území intravilánu zahrnuje:

 • Obytná území a sídliště.
 • Průmyslové plochy s průmyslovými objekty.
 • Komerční plochy s obchody a dalšími komerčními zařízeními.
 • Zelené plochy s parky, zahradami a sportovišti.
 • Plochy infrastruktury (silnice, linky veřejné dopravy, vodovodní sítě).
 • Oblasti ochrany přírody (lesy, vodní plochy).


Termín „intravilán“ je používán

 • Pojem "intravilán" se používá především v architektuře, geodézii a územním plánování.
 • V oblasti architektury se vztahuje na stavby uvnitř obce.
 • V geodézii se vztahuje na stavby, které se nacházejí uvnitř ulice nebo bloku.
 • V územním plánování se vztahuje na všechny budovy uvnitř jednoho uličního bloku.
 • V kontextu územního plánování se pojem "intravilán" používá pro označení sídel, jejichž území není rozděleno do samostatných bloků nebo parcel, tj. kde pozemky patří jednomu vlastníkovi.
 • Tento termín lze použít jak pro městská, tak pro venkovská sídla.
 • Typickým příkladem stavby v intravilánu je obytný dům. Dům lze definovat jako intravilánovou stavbu, pokud se nachází uvnitř jednoho uličního bloku.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: