UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je manipulační plocha?

Manipulační plocha je prostor, kde se s výrobkem manipuluje a kde se přemísťuje. Může to být pásový dopravník nebo pult. Manipulační plocha je část manipulační plochy, které se dotýkáme a se kterou manipulujeme. Manipulační plocha by měla být čistá, suchá a neznečištěná. Neměla by také obsahovat nebezpečí, jako jsou ostré hrany a rohy, horké povrchy a kluzké podlahy.

co-je-manipulacni-plocha

Manipulační plocha by měla být dostatečně velká, aby umožňovala snadný pohyb výrobků po ní bez nutnosti nadměrného ohýbání nebo shýbání. Měla by být také dostatečně široká, aby v případě potřeby mohly pracovat dvě osoby vedle sebe.

Existují různé typy manipulačních ploch pro různé typy výrobků

Manipulační plochy pro volně ložené produkty, jako je ovoce, zelenina atd., mohou být navrženy tak, aby umožňovaly snadné ruční zvedání z jedné úrovně do druhé nebo z jednoho vozíku či kontejneru do druhého.

Mohou zahrnovat rampy s kolečky nebo kolejnicemi atd. a také hydraulické výtahy, mechanické výtahy atd. v závislosti na tom, jak těžký náklad bude jedna osoba manipulovat najednou.

Manipulační prostory pro neskladné výrobky, jako jsou plechovky, láhve atd., mohou být vybaveny dopravníkovými pásy, aby se tyto výrobky mohly pohybovat automaticky pod vlivem gravitace - bez použití energie!

Mezi příklady manipulačních ploch patří:

  • Pokladní pult v supermarketu.
  • Nákupní pult v obchodě.
  • Odbavovací přepážka na letišti, vlakovém nádraží nebo autobusovém terminálu.
  • Prodejní pult v showroomu nábytku.
  • Recepce v hotelu nebo restauraci.
  • Informační pult v muzeu nebo umělecké galerii.


Typy manipulačních ploch

Existuje několik typů manipulačních ploch, jako jsou příjmové plochy, skladovací plochy a expediční/přijímací doky.

Příjmové prostory přijímají výrobky od dodavatelů, zatímco expediční/přijímací doky přijímají výrobky od odesílatelů nebo dopravců, jako jsou železniční společnosti nebo autodopravci, poté, co byly jimi přepraveny do vašeho podniku.

Sklad lze také považovat za manipulační prostor, kde se zboží skladuje, dokud není připraveno k expedici.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: