UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je manufaktura?

Manufaktura (z latinského „manu facere“ = pracovat rukama) je označení pro velkou dílnu, v níž pracuje veliký počet dělníků, kteří si práci dělí do dílčích úkonů. Při výrobě se tak skupiny dělníků zaměřovaly na určitá odvětví výroby daného zboží. Jak již sám název napovídá, manufaktury jsou zaměřené na ruční výrobu, využití strojů k usnadnění práce je jen velmi omezené.

co-je-manufaktura

Co to je manufaktura?

Historie manufaktury

První manufaktury začaly vznikat již ve 14. století v italské Florencii a Flandrách (území dnešního Vlámska v Belgii). Byly tradiční podobou kapitalistického hospodaření.

Pro vznik manufaktur bylo rozhodujících několik věcí:

 • masová poptávka po určitém druhu zboží
 • kapitál
 • jistý prodejní trh
 • dostatek dělníků


Co se v manufakturách vyrábělo?

První manufaktury byly zaměřeny především na textilní výrobu (vlnařství, plátenictví, bavlnářství), postupně začaly vznikat další velkovýrobny:

 • výrobny keramiky a porcelánu
 • sklárny
 • papírenské závody
 • výrobny zbraní
 • dílny na zpracování kůže
 • mýdlárny
 • mincovny
 • železárny
 • velké pekárny
 • ...a další


Typy manufaktury

Rozlišují se dva typy manufaktur:

 1. Rozptýlené manufaktury - Výroba nebyla soustředěna do jedné velké dílny, ale probíhala ve více dílnách, nezřídka dokonce v domech zaměstnanců. Těm byly dodány suroviny pro výrobu, poté se od nich vyzvedly hotové výrobky a byla jim zaplacena mzda za práci.

 2. Soustředěné manufaktury - Výroba produktů se soustředila pouze do jedné velké dílny, kde pracovali všichni dělníci společně. Tento typ manufaktur byl nejrozšířenější.


S příchodem průmyslové revoluce v 19. století začala být manufakturní výroba postupně nahrazována tovární strojovou výrobou. I dnes se však najde spousta firem, které své výrobky vyrábějí ručně, jen s minimálním využitím techniky, a navazují tak tradiční postupy výroby.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: