UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je potřeba ke kolaudaci domu?

Stavíte rodinný dům a pomalu se začínáte připravovat na kolaudaci, která je nezbytná k trvalému užívání a bydlení? Co je potřeba ke kolaudaci domu a jak vlastně celý tento proces probíhá?

co-je-potreba-ke-kolaudaci-domu

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Klíčovým dokumentem k úspěšné kolaudaci domu je projektová dokumentace. Ta musí být vypracována dle skutečných prací a s upravenými změnami, které byly během stavby provedeny. Další součástí je společná zpráva stavbyvedoucího, doklad o vytyčení stavby, protokol o provedené zkoušce vodovodního potrubí nebo také přihlášku na elektroměry či zprávu o provedené revizi hromosvodů. Kompletní výčet dokladů a dokumentů nutných ke kolaudaci vám případně sdělí stavební úřad, pod který stavba domu spadá. K ohlášení na stavebním úřadě musíte doložit i geometrický plán a prohlášení, že je daná stavba provedena podle schválení projektové dokumentace. Od roku 2018 už není nutné žádat o kolaudaci rodinného domu jako takovou, je ovšem nutné nahlášení, že byla stavba dokončena.

Co všechno by měl takový rodinný dům splňovat, aby kolaudace proběhla, pokud možno hladce? Dům by měl mít takovou podobu, aby mohl být bezpečně užíván. Musí být tedy hotová všechna schodiště a balkony. Ty tak musí být opatřeny zábradlím. Zároveň musí být nainstalovány hlásiče kouře a dům musí být vybaven hasícím přístrojem.

Rodinný dům, který má zažádáno o kolaudaci musí být také napojený na zdroj elektřiny, vody a kanalizace. Musí mít zajištěn zdroj vytápění. Co se týče stavebních prací, tak ty by měly být dokončeny alespoň obytných místnostech. Alespoň na WC by měly být osazeny dveře.

Měla by být funkční kuchyň, koupelna i WC. Rodinný dům by měl mít zkrátka takovou podobu, aby svým užíváním neohrožoval bezpečnost a zdraví lidí a zvířat ani bezpečnost životního prostředí.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: