UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je titul RNDR, MGA, MDDR, MBA, LL.M. MSc a MVDR?

V dnešní moderní době už neexistuje jen pár druhů titulů. Naopak jich je dlouhá řada a mnohdy je tak problém se v nich vůbec vyznat. Některé z nich se navíc píší před jménem, jiné zase za jménem. Chaos nastává i v kombinaci malých a velkých písmen. Nevíme si kolikrát ani rady s tím, jak daného člověka vlastně oslovovat. Tituly se dělí na akademické, akademicko-vědecké, vědecko-pedagogické a zahraniční. Pojďme si přiblížit některé z titulů a vysvětlit si, co vlastně znamenají a jak se získávají.

Co-je-titul-RNDR-MGA-MDDR-MBA-MSc-a-MVDR

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je titul RNDr. a co konkrétně znamená? Jedná se o doktora přírodních věd a umísťuje se před jméno. Jedná se o akademický titul udělovaný v oblasti přírodních věd. Získává se většinou na přírodovědeckých fakultách. Podmínkou k jeho získání je nutnost mít již titul Mgr. a zároveň také složení rigorózní zkoušky ze zvoleného vědního oboru. Její součástí je zároveň i obhájení rigorózní práce.

Titul MgA. je označení pro magistra umění. Konkrétně se jedná o absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti umění. Jedná se o 4 a 6leté obory. Uvádí se před jménem a tento titul také zároveň nahradil dříve používané tituly akademických sochařů.

Titul MDDr. Představuje označení pro doktora zubního lékařství. Dříve byl zubařům udělován titul MUDr., došlo ale ke změně a harmonizaci standard výuky v celé Evropské unii. Titul MDDr. se používá před jménem a je udělován absolventům oboru zubního lékařství na lékařských fakultách.

Titul MBA označuje vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností. Je tak rozšířením pro podnikatele, manažery a pracovníky státní správy, kteří potřebují specifické vzdělání. Podobně i titul MSc. označuje manažerský vzdělávací program vycházející z tradice anglosaských zemí.

Titul LL.M. se uvádí za jménem a je profesním titulem. Ten je možné získat v neakreditované formě studia na Vysoké škole podnikání a práva.

Titul MVDr. označuje doktora veterinární medicíny a píše se před jménem. Jedná se o akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: