Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Co je správní řízení?

Setkali jste se se správním řízení? Byl nebo byla jste účastníkem? Nebo nevíte o co tu vlastně jde? Zjednodušeně řečeno je to tak, že správní orgán v tomto řízení má za účel vydat rozhodnutí. Navíc tyto náležitosti upravuje správní řád.

co-je-spravni-rizeni
(Zdroj fotky: Freepik.com)

V tomto řízení mají účastníci právo na informace a také pomoc od správního orgánu. Dalším právem, které také můžeme zde zmínit je právo na nahlížení do spisu. Také si můžete stěžovat na nevhodné chování zástupců správního orgánu atd. Těchto práv je daleko více. Jenže jak se z vás stane účastník správního řízení? Udělali jste přestupek? Záleží vždy na tom o jaký jde, tedy o jeho závažnost. V tomto případě správní orgán dospěje k rozhodnutí k o vině a trestu za přestupek.

Nemusíte, ale něco hned provést, ale také můžete o něco žádat. Správní řízení může také tedy nastat pokud si žádáte o stavební povolení, abyste v co nejbližší době mohli stavět konečně svůj vysněný domeček. Do tohoto tématu můžeme také zahrnout i řízení o udělení povolení ke kácení stromů, ano i to sem patří. Nejste si jistý zda je vaše díte opravdu vaše? Jako otec může také požádat o určení otcovství a může tedy dojít k řízení o určení otcovství.

Nejčastěji, ale se v běžném životě setkáváme spíše s kácením dřevin a také se stavebním povolením. Není to nic těžkého čemu byste neporozuměli. Stačí si jen něco málo načíst a nebo se zeptat na příslušném úřadě kam si jde o povolení žádat. Každý úředník by vám měl sdělit informace pakliže vznesete svůj dotaz. Jestliže se daná věc do jeho kompetence nevztahuje tak vás může odkázat na svého kolegu či kolegyni nebo na jiný úřad, který pro danou věc přísluší.

Teď najednou vyvstává otázka, proč byste měli chodit jinam, když na úřadě ví vždy všechno nebo by měli vědět. Myslíte si, že paní matrikářka bude vědět o tom jaké doklady potřebuje kvůli stavbě? Ano stát se to může, ale na stavebním úřadu vám řeknou daleko více.

Pro Dudlu napsala: Lucie Štýchová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: