UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je titul ebir?

"EBIR" je zkratka pro "European Board of Interventional Radiology". Jedná se o postgraduální certifikaci pro lékaře specializující se na intervenční radiologii v EvropěTitul EBIR tedy značí odbornou kvalifikaci, kterou toto lékařské sdružení (EBIR) uděluje lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří úspěšně absolvovali certifikační proces. Certifikát EBIR je uznáván po celém světě a je akceptován jako doklad o způsobilosti v Evropě, Asii, Africe a Severní Americe. Kromě toho, že je známkou kvality, je také využíván jako marketingový nástroj organizacemi, které pro svou organizaci hledají kvalifikované odborníky.

co-je-titul-ebir
Co znamená titul EBIR?

Co je intervenční radiologie

Intervenční radiologie je lékařská specializace, která se zaměřuje na minimálně invazivní zobrazovací metody pro diagnostiku a léčbu různých onemocnění. Intervenční radiologové používají zobrazovací metody jako je ultrazvuk, CT (počítačová tomografie) a MRI (magnetická rezonance).

Jak probíhají zkoušky EBIR

Kandidáti, kteří chtějí získat akreditaci od EBIR, musí před podáním žádosti o místo ve zkušebním kurzu absolvovat nejméně pět let praxe intervenčního radiologa. Po absolvování zkoušek mohou kandidáti používat postnominální písmena FRCR (Fellow of the Royal College of Radiologists).

Zkušební proces EBIR je dvoustupňový:

  1. První etapou je písemná zkouška na základě případu. Ta se může skládat z jednoho nebo více případů, které jsou podobné těm, s nimiž se setkáváme v klinické praxi. Případová studie bude prezentována v písemné formě, s případnými relevantními snímky, a kandidát musí odpovědět na otázky týkající se diagnózy, léčby a prognózy případu (případů). Písemná zkouška bude obsahovat otázky z anatomie, fyziologie a patofyziologie a také obecné lékařské znalosti.

  2. Druhou fází je ústní zkouška, která zahrnuje řadu stanovišť, na nichž uchazeči pod dohledem předvádějí své dovednosti na pacientech. Ta se obvykle provádí před hodnotitelem z komise EBIR, který bude klást otázky týkající se toho, co bylo na jednotlivých stanovištích provedeno, proč to bylo provedeno a jak to mělo být interpretováno/odpovězeno.


Každá zkouška trvá celkem přibližně 4 hodiny, přičemž po absolvování každé části obdrží uchazeči zpětnou vazbu o svém výkonu.

Pro koho jsou zkoušky EBIR

Zkoušky EBIR mohou skládat všichni lékaři s lékařským vzděláním, kteří absolvovali alespoň jednoroční postgraduální vzdělávání v intervenční radiologii. Lékaři, kteří se vzdělávali mimo Evropu, se mohou ke zkoušce přihlásit, pokud studovali v akreditovaném centru.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: