Co je titul ebir?

EBIR titul, víte jak ho získat? European Board of Interventional Radiology (EBIR) je nezávislé lékařské sdružení, které bylo založeno v roce 2004. Jejím cílem je propagovat radiologii v Evropě a podporovat rozvoj intervenční radiologie jako oboru. EBIR byla uznána Evropskou radiologickou společností (ESR) jako oficiální reprezentativní orgán pro intervenční radiologii v Evropě.

co-je-titul-ebir

Co je titul ebir

Titul European Board of Interventional Radiology (EBIR) je odborná kvalifikace, kterou ebir uděluje lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří úspěšně absolvovali certifikační proces. Certifikát ebir je uznáván lékařskou profesí po celém světě a je akceptován jako doklad o způsobilosti v Evropě, Asii, Africe a Severní Americe.

Kromě toho, že je známkou kvality, je také využíván jako marketingový nástroj organizacemi, které pro svou organizaci hledají kvalifikované odborníky.

Jak probíhají zkoušky ebir

Kandidáti, kteří chtějí získat akreditaci od ebir, musí před podáním žádosti o místo ve zkušebním kurzu absolvovat nejméně pět let praxe intervenčního radiologa. Po absolvování zkoušek mohou kandidáti používat postnominální písmena FRCR (Fellow of the Royal College of Radiologists).

Zkušební proces ebir je dvoustupňový:

První etapou je písemná zkouška na základě případu. Ta se může skládat z jednoho nebo více případů, které jsou podobné těm, s nimiž se setkáváme v klinické praxi. Případová studie bude prezentována v písemné formě, s případnými relevantními snímky, a kandidát musí odpovědět na otázky týkající se diagnózy, léčby a prognózy případu (případů). Písemná zkouška bude obsahovat otázky z anatomie, fyziologie a patofyziologie a také obecné lékařské znalosti.

Druhou fází je ústní zkouška, která zahrnuje řadu stanovišť, na nichž uchazeči pod dohledem předvádějí své dovednosti na pacientech. Ta se obvykle provádí před hodnotitelem z komise ebir, který bude klást otázky týkající se toho, co bylo na jednotlivých stanovištích provedeno, proč to bylo provedeno a jak to mělo být interpretováno/odpovězeno. Každá zkouška trvá celkem přibližně 4 hodiny, přičemž po absolvování každé části obdrží uchazeči zpětnou vazbu o svém výkonu.

Pro koho jsou zkoušky ebir

Zkoušky ebir mohou skládat všichni lékaři s lékařským vzděláním, kteří absolvovali alespoň jednoroční postgraduální vzdělávání v intervenční radiologii. Lékaři, kteří se vzdělávali mimo Evropu, se mohou ke zkoušce přihlásit, pokud studovali v akreditovaném centru.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: