UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to hermafrodit?

S termínem hermafrodit se můžeme setkávat často. Co to je? Hermafrodit je jedinec, který má obě pohlaví a je schopen produkovat jak spermie, tak i vajíčka. Tento pojem se obvykle používá pro zvířata, ale může se vyskytnout i u rostlin nebo dokonce u lidí.

co-je-hermafrodit

Hermafroditní jedinci se liší od jedince jednoho pohlaví (samice nebo samec) nebo od jedince s proměnlivým pohlavím, který může změnit své pohlaví v závislosti na podmínkách v prostředí. Hermafrodité jsou schopni oplodnění sami sebou nebo s jiným jedincem stejného druhu.

Ve zvířecí říši jsou hermafrodité velmi rozšíření. Mnoho druhů měkkýšů a plžů jsou hermafrodity, stejně jako některé druhy ryb, želv, ještěrek a hadů. U většiny hermafroditů jsou však pohlavní orgány zakryté, takže není možné určit, zda je jedinec hermafrodit nebo ne. Příkladem hermafrodita může být například obyčejný šnek.

U rostlin se hermafroditismus vyskytuje mnohem častěji než u zvířat. Mnoho rostlin má samčí a samičí orgány na stejné rostlině, což umožňuje samoopylení. Existují však i rostliny, které mají hermafroditní květy, které obsahují jak samčí, tak samičí orgány. Tyto květy jsou opylovány hmyzem, větrem nebo vodou.

U lidí může být hermafroditismus velmi vzácný. Odborně se tento stav obvykle nazývá intersex, což zahrnuje různé typy a stupně stavů, kdy jsou pohlavní orgány nebo pohlavní charakteristiky jedince atypické. Intersexuální jedinci mohou mít například jak mužské, tak ženské genitálie, nebo mohou mít neobvykle vysokou nebo nízkou hladinu testosteronu či estrogenu.

Hermafroditismus v zvířecí říši se vyvinul různými způsoby. U některých druhů může být hermafroditismus důsledkem nedostatku jednoho pohlaví v populaci, takže jedinci jsou nuceni mít oba pohlavní orgány, aby zajistili reprodukci. U jiných druhů je hermafroditismus způsoben evoluční výhodou.

Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: