UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co jsou synonyma, antonyma, homonyma?

Tápete mezi různými pojmy a výrazy v češtině? Už jste dávno pryč ze školy, a tak jste pozapomínali, co kdejaké názvy vlastně znamenají nebo se vám jejich významy pletou dohromady? Jedním z častých výrazů týkajících se podoby slov jsou synonyma, antonyma a hononyma. O co se vlastně jedná a čím se od sebe odlišují?

co-jsou-synonyma-antonyma-homonyma

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Synonyma nebo také slova souznačná označují slova nebo také slovní spojení, která mají podobný nebo vzájemně stejný význam. Za určitých okolností je tak možné zaměňovat. Díky synonymům je při projevu možné jemné odstínění různých významů, a to především v závislosti na použitém kontextu. Synonymická řada pak označuje případ, kdy k jednomu jevu existuje více synonymních výrazů. Synonyma se také dále rozdělují na úplná a neúplná. Ta úplná (nebo také čistá, absolutní) mají zcela stejný význam a je možné je zaměnit v jakémkoliv kontextu. Těchto synonym ovšem není příliš mnoho. Neúplná synonyma se vyznačují tím, že jejich významy si jsou blízké, ale nejsou úplně stojné.

Antonyma jsou slova opačného významu. Označujeme je také jako slova protikladná. Některé slovo, a to zejména pokud má hodně významů, může mít i více protikladů. Ne všechna slova k sobě mají nějaké protikladné slovo. Konkrétně zájmena, citoslovce a číslovky určité antonyma nemají. Antonyma se dělí na polární a komplementární. Polární nebo také vlastní nepokrývají celý rozsah nadřazeného pojmu, a to z toho důvodu, že mezi nimi nebo uvnitř nich je ještě alespoň jeden další stupeň. Komplementární antonyma jsou zejména dvojice slov, kdy to druhé je od prvního odvozeno.

Homonymajsou slova, která stejně znějí, ale jsou odlišného významu. Jsou to ale také slova, která se stejně vyslovují a stejně je slyšíme, jinak se ovšem píší. Homonyma se dělí na úplná (ta znějí stejně i gramaticky) a na tvarová, která mohou být jak podstatným jménem, tak i slovesem.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: