UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co to je rezistentní?

Rezistence znamená v překladu odolnost. Je to schopnost organismu čelit negativním vlivům prostředí nebo látkám, které by jinak mohly způsobit jeho poškození nebo smrt. Rezistence může být více typů - celkem máme čtyři: přirozenou, vrozenou, získanou nebo uměle vytvořenou.

co-je-rezistentni
 
Přirozená rezistence je schopnost organismu odolávat přirozeným vlivům prostředí, jako jsou například změny teploty, vody nebo země. Například některé rostliny jsou odolné vůči suchu a mohou přežít i v oblastech s minimem srážek. Jiné rostliny jsou odolné vůči mrazu a mohou růst i v oblastech s velmi nízkými teplotami (příkladem může být třeba levandule korunkatá).

Vrozená rezistence je schopnost, která je dědičná a přítomná u jakýchkoliv organismů již od narození. Například někteří lidé jsou geneticky odolní vůči určitým nemocem, jako je například HIV/AIDS a někteří zase tolik odolní nejsou.

Získaná rezistence se vyvíjí na základě vystavení organismu nebezpečnému prostředí nebo látkám. Pokud je organismus vystaven látkám, které jsou pro něj toxické, může se vyvinout rezistence proti této látce. Toto se často děje s bakteriemi, které jsou vystaveny antibiotikům. Pokud se bakterie setká s antibiotikem, které ji není schopna zabít, může se její populace stát rezistentní (tedy odolné) vůči tomuto antibiotiku.

Umělá rezistence se vytváří uměle, například v důsledku použití genového inženýrství. Pokud jsou například rostliny geneticky upraveny tak, aby byly odolné vůči určitým druhům škůdců nebo herbicidů, mohou být schopny růst i v nepříznivých podmínkách a vykazovat lepší výnosy.

Rezistence je tedy schopnost organismu čelit nebezpečí a zůstat zdravý a funkční. Bez této schopnosti by organismy byly mnohem zranitelnější a mohly by být ohroženy mnoha faktory, jako jsou nemoci, znečištění, změny klimatu a mnoho dalších.
 
Pro Dudlu napsala: Simona Holá

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: