UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Dohoda Turecka a Iráku o vodních zdrojích a její dopad na PKK!

Turecko a Irák sdílejí důležité vodní zdroje, konkrétně řeky Tigris a Eufrat, které pramení v Turecku a protékají Irákem. V posledních desetiletích byly vztahy mezi těmito dvěma zeměmi napjaté kvůli otázkám týkajícím se rozdělení vodních zdrojů, což ovlivnilo jak zemědělství, tak zásobování vodou v Iráku.

irak-turecko-dohoda-vodni-toky

Ilustrativní fotka dohody o vodních tocích mezi Irákem a Tureckem

Nová dohoda o vodních zdrojích

V roce 2024 uzavřely Turecko a Irák dohodu o správě a sdílení vodních zdrojů zahrnující následující klíčové body:

  1. Regulace průtoků: Turecko se zavázalo k pravidelné regulaci průtoků Tigridu a Eufratu, aby zajistilo stabilní a předvídatelné zásobování vodou do Iráku. To by mělo pomoci zmírnit sezónní výkyvy a zajistit dostatek vody pro irácké zemědělce a městské oblasti.
  2. Společné monitorování: Obě země se dohodly na zřízení společných monitorovacích stanic podél řek, které budou sledovat kvalitu a množství vody pomocí moderních technologií.
  3. Investice do infrastruktury: Turecko poskytne finanční prostředky a technickou podporu pro modernizaci irácké vodní infrastruktury, včetně výstavby nových přehrad, zavlažovacích systémů a čistíren odpadních vod.

Dopad na PKK

Kurdská strana pracujících (PKK), považovaná za teroristickou organizaci Tureckem, USA a EU, má silnou přítomnost v severním Iráku. Dohoda zahrnuje i aspekty týkající se bezpečnostní spolupráce zaměřené na boj proti PKK.

  1. Bezpečnostní spolupráce: Dohoda zahrnuje závazek k posílení bezpečnostní spolupráce mezi Tureckem a Irákem, včetně společných operací proti PKK v pohraničních oblastech.
  2. Kontrola nad vodními zdroji: Lepší kontrola a ochrana vodních zdrojů může snížit podporu PKK mezi místními obyvateli, kteří trpí nedostatkem vody.
  3. Humanitární aspekty: Zvýšená dostupnost vody a investice do infrastruktury mohou zlepšit životní podmínky v kurdských oblastech na severu Iráku.
  4. Mezinárodní podpora: Dohoda je vítána mezinárodním společenstvím, včetně EU a OSN, které vyjádřily podporu této iniciativě. To může zvýšit mezinárodní důvěru v iráckou vládu a přinést další investice a podporu zvenčí.

Negativní dopady na okolní státy

Dohoda o vodních zdrojích mezi Tureckem a Irákem má dopady i na další státy sdílející tyto řeky, zejména Sýrii a Írán. Turecko má dlouhou historii budování přehrad na Tigridu a Eufratu, což snižuje průtoky do dolních toků těchto řek. Sýrie a Írán často obviňují Turecko z toho, že jejich politika ohledně vody přispívá k suchu a environmentálním problémům v regionu​.