UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Protesty v Gruzii proti zákonu o „zahraničních agentech“!

V roce 2024 se Gruzie stala svědkem masivních protestů proti kontroverznímu návrhu zákona o „zahraničních agentech“. Tento zákon vyžaduje, aby organizace, které získávají více než 20 % svých finančních prostředků ze zahraničí, se registrovaly jako „zahraniční agenti“. Kritici tvrdí, že tento zákon je inspirován ruskou legislativou, která se používá k potlačení disentu a omezování svobody projevu.

 gruzie-protesty-2024

Ilustrativní foto protestů v Gruzii 2024

Historické a politické pozadí

Gruzie se po získání nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991 snaží o integraci do Evropské unie a NATO. Současná vládní strana Gruzínský sen však čelí obviněním, že se snaží zemi přiblížit Rusku, což je v rozporu s prohlášenými cíli o evropské integraci. V roce 2022 byla Gruzii odmítnuta kandidátská pozice do EU, zatímco Ukrajina a Moldavsko tuto pozici získaly. Evropská unie tehdy vyjádřila ochotu udělit Gruzii kandidátský status, pokud splní řadu doporučených reforem​​.

V posledních letech došlo k nárůstu napětí mezi Gruzií a Západem, což vyústilo v řadu protestů. Například v roce 2022 se objevily demonstrace po odmítnutí EU udělit Gruzii kandidátský status, kde se lidé domáhali reform a obviňovali vládu z neúspěchu.

Gruzie je částečně okupována Ruskem, které podporuje separatistické regiony Abcházie a Jižní Osetie. Tyto regiony vyhlásily nezávislost po rusko-gruzínské válce v roce 2008, avšak jejich nezávislost je mezinárodně uznána pouze Ruskem a několika dalšími zeměmi.

Protesty a reakce

V roce 2024 se protesty obnovily poté, co Gruzínský sen nečekaně znovu předložil návrh zákona o „zahraničních agentech“. Demonstranti tvrdí, že tento zákon připomíná ruskou legislativu, která byla použita k umlčení oponentů Kremlu. Tento návrh zákona požaduje, aby organizace a média, která získávají finanční prostředky ze zahraničí, se registrovaly jako „zahraniční agenti“ nebo čelily pokutám.

Protesty přilákaly tisíce lidí do ulic Tbilisi, kde demonstranti skandovali slogany proti vládě a vyjadřovali svou touhu po evropské budoucnosti Gruzie. Policie použila vodní děla k rozpuštění davu, což vedlo k dalším střetům mezi demonstranty a pořádkovými silami. Protesty se rozšířily i do dalších měst, včetně Batumi, kde lidé vyjadřovali svou nespokojenost s vládními kroky​.

Mezinárodní reakce

Návrh zákona byl kritizován také mezinárodně. Evropská unie a Spojené státy vyjádřily obavy, že tento zákon by mohl podkopat demokratický vývoj Gruzie a její snahy o připojení k EU. Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, uvedl, že přijetí tohoto zákona by negativně ovlivnilo postup Gruzie na cestě k členství v EU. Amnesty International rovněž vyzvala gruzínské úřady, aby okamžitě přestaly s pokusy o zavedení represivní legislativy, která ohrožuje živou občanskou společnost v zemi.

Současné protesty v Gruzii odrážejí hlubokou nespokojenost části populace s vládními kroky a obavy z možného autoritářského posunu země směrem k Rusku. Zatímco Gruzie usiluje o integraci do evropských struktur, kontroverzní zákony a napětí mezi vládou a občanskou společností ukazují na složitý a často protichůdný politický vývoj této malé postsovětské republiky. Přítomnost ruských vojsk v separatistických regionech Abcházie a Jižní Osetie dále zvyšuje napětí a nejistotu v zemi.