UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak funguje vadaska

Co je vlastně vadaska? Vadaska neboli zkoušečka napětí, patří mezi nejmenší zařízení při zkoušení napětí v přítomnosti. Zkoušečka napětí (známá také jako vadaska) je přístroj používaný ke kontrole přítomnosti elektřiny ve vodiči nebo obvodu.

jak-funguje-vadaska

Obvykle se skládá z dvojice sond spojených kabelem, které tvoří smyčku. Zkoušečkou napětí lze zjistit, které vodiče jsou pod napětím a které ne. Uživatel tak může zjistit, zda vodičem prochází proud, ale neřekne vám, jak velké napětí je v něm přítomno.

Zkoušečky napětí se také nazývají zkoušečky spojitosti, protože kontrolují spojitost mezi dvěma body (např. mezi jednou sondou a druhou). Pokud není spojitost, pak testovaným obvodem neprochází žádný proud (tj. není zde žádné napětí).

Jak funguje vadaska

Hlavní princip činnosti vadasky je poměrně jednoduchý: měří úbytek napětí mezi body A a B na elektrickém obvodu. Když vodičem protéká elektrický proud, vytváří kolem sebe elektrické pole. Když se dvě sondy zkoušečky napětí přiblíží k sobě, vytvoří kolem sebe také elektrické pole (tento proces se nazývá indukce).

Pokud testovaným vodičem protéká elektřina, pak toto elektrické pole vyvolá další elektrické pole v testovaném vodiči, protože oba vodiče mají v sobě elektrony, které se při přiblížení k sobě pohybují (tento proces se nazývá indukce). Protože neexistuje způsob, jak měřit proud obecně, potřebujeme speciální zátěž (například rezistor), která nám část proudu pohltí.

Změříme-li úbytek napětí na této zátěži, můžeme snadno vypočítat, jaký proud jí protéká. To se provádí připojením správného konce přístroje ke kontaktu dolnímu a jeho přiložením na kontakt horní. Není-li na něm žádné napětí, neexistuje spojitost. Přesnost měření závisí na typu izolace mezi oběma kontakty.

Přístroj vadaska byl vyvinut pro použití v profesionálním prostředí, kde jsou vyžadovány vysoké standardy kvality. Její konstrukce umožňuje snadné použití i osobám, které se nevyznají v elektrických obvodech, protože jim umožňuje zkontrolovat, zda existuje napětí bez rizika úrazu elektrickým proudem.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: