Jak napsat referát?

Během školní docházky dostane každý student úkol: napsat referát. Pro někoho to může být úplná hračka, pro dalšího to může znamenat veliký problém. Pokud se ale budete držet bodů v tomto článku, zvládnete referát na jedničku.

jak-napsat-referat

Jak napsat referát? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je to referát?

Referát shrnuje důležité informace o nějakém tématu, které je většinou odborné. Může to být krátký i dlouhý text. Text obsahuje vědecké termíny. Během zpracovávání referátu pracuje autor s informacemi z různých zdrojů a dává je dohromady, což podporuje jeho logické myšlení.

Výběr tématu

Výběr toho správného tématu je prvním klíčem k úspěchu. Pokud máte možnost výběru, zvolte si takové, které je vám blízké, o kterém už něco víte, máte pocit, že o něm budete moci sehnat hodně informací, přijde vám zajímavé apod.

Shromažďování materiálů

Před vlastním psaním referátu je důležité najít co nejvíce materiálů na přidělené téma. Snažte se pracovat s více zdroji. Využívejte knihy, videa, novinové články apod. Nejčastěji budete určitě pracovat s internetovými zdroji. Ujistěte se proto, že jsou věrohodné a obsahují pravdivé informace. Jednotlivé informace získané z různých zdrojů navzájem mezi sebou porovnávejte a vhodně kombinujte v textu.

Osnova

Před samotným psaním referátu si napište v bodech osnovu, které se během psaní budete držet. Jedině tak budete mít jistotu, že se neodkloníte od tématu. Vezměte taky v potaz délku celého textu, abyste do referátu zahrnuli vše potřebné a nebyl ve finále příliš dlouhý, ani krátký.

Psaní referátu

Teď se konečně dostáváme k samotnému psaní referátu. Nejtěžší bývá vůbec začít psaním. V hlavě se vám může honit spousta myšlenek a nebo taky žádná. Nenechte se odradit. Jako předlohu si vezměte osnovu a snažte se psát podle ní.

Referát musí mít vhodný úvod, který vtáhne čtenáře do dané problematiky. Uveďte, proč vás téma zajímá, o čem daná práce bude a jaký je váš cíl. Po úvodu pište tzv. stať. Jedná se o vlastní text, ve kterém budete logicky a jasně prezentovat načerpané informace. Pište logicky, srozumitelně, nepoužívejte příliš dlouhá souvětí.

Jakoukoliv informaci, kterou jste odněkud nastudovali, je nutné uvést do zdrojů. Pokud budete cizí myšlenku uvádět vlastními slovy, půjde o parafrázi. Pokud budete chtít zachovat informaci v jejím naprosto přesném znění, musíte ji uvést do uvozovek. V tom případě jde o citaci. Všechny použité zdroje musíte vždy uvést na konci referátu!

Celý text nezapomeňte členit na odstavce. Každý odstavec by měl obsahovat jednu informaci, kterou budete rozvíjet. Odstavce by na sebe měly logicky navazovat. Pokud je referát dlouhý, odstavce pak následně vepište do jednotlivých kapitol. Text můžete podpořit grafy, obrázky, odrážkami apod. Čtenář lépe text pochopí.

Pište text vlastními slovy, nekopírujte jen neustále cizí myšlenky. Nepoužívejte slova, kterým nerozumíte jen abyste zněli sofistikovaně. Důležité je napsat také vhodný závěr, který shrne nejdůležitější informace, o kterých jste v textu psali. Nikdy v něm nepište informaci novou. Vždy je důležité vymyslet nějaký vhodný nadpis pro váš referát. Můžete ho napsat ještě před samotným psaním referátu nebo až nakonec, protože třeba vyplyne až s jeho dopsáním. Měl by být vždy úderný, chytlavý, zajímavý, aby si ho ostatní chtěli přečíst.

Až budete mít celý text hotový, zaměřte se na formátování. Nepoužívejte žádné divoké barvy nebo fonty. Nejčastěji používaným písmem je Times New Roman o velikosti písma 12. Řádkování referátů bývá nejčastěji 1,5. Pokud je referát dlouhý, zaměřte se i na číslování stránek.

Před odevzdáním referátů si ho ještě několikrát projděte. Opravte si po sobě gramatické chyby, překlepy, opakující se slova nahraďte jinými apod. Pomůže taky na chvíli nechat referát uležet a pak se k němu po nějaké době vrátit a přečíst si ho znovu. Můžete ho dát přečíst taky jiné osobě, která vám k němu řekne svoje poznatky.

Prezentace před publikem

Někdy po vás učitel bude chtít, abyste referát odprezentovali před třídou nebo před nějakým publikem. V tomto případě si prezentaci vyzkoušejte nanečisto doma. Abyste vaše publikum zaujali, rozhodně celý text nečtěte. Řekněte hned v úvodu, čeho se vaše prezentace bude týkat a vyberte ty nejdůležitější body, kterým se v prezentaci budete věnovat.

Můžete je mít před sebou napsané na papíře, abyste se jich chytili, pokud dostanete okno nebo je můžete napsat pro ostatní na tabuli, udělat prezentaci v PowerPointu apod. Na závěr shrňte ty nejdůležitější body a dejte prostor pro otázky. Vždy myslete na to, pro koho je prezentace určená a podle toho taky používejte vhodné věty a slova.

Vždy dodržujte požadavky toho, kdo referát zadává. V žádném případě nic nevynechejte, abyste neměli ve finále sníženou známku nebo dokonce nedostatečnou. Uvidíte, že čím více referátů napíšete, tím více si v jejich psaní budete jistější.

Pro Dudlu napsala: Veronika Kavanová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: