Jak napsat úvahu?

Úvaha zdánlivě patří mezi studenty k jednodušším slohovým útvarům, ale opak bývá často pravdou. Studenti v něm často chaoticky prezentují informace a svoje názory, takže je pak pro jiného čtenáře problém se v textu zorientovat. Podívejte se na to, jak napsat úvahu na výbornou a nikdy pro vás už nebude znamenat problém.

jak-napsat-uvahu

Jak napsat úvahu? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je to úvaha?

V tomto slohovém útvaru se autor zamýšlí nad problémem nebo tématem z různých úhlů pohledu a promítá do něj svoje osobní zkušenosti, postoje, názory a zážitky. Dalo by se zjednodušeně říci, že na papír napíšete věty, které používáte, když v duchu nad něčím přemýšlíte nebo argumentujete sami se sebou. Autor by měl dojít k nějakému závěru, ve kterém by měl odpovědět na stěžejní otázky, kterým se v textu věnoval nebo alespoň shrnout argumenty a přiklonit se k jednomu stanovisku. Je tedy vhodné si ujasnit ještě před samotným psaním, k jakému závěru chcete dojít a myšlenky logicky uspořádat. Cílem úvahy není přednést vědecké informace, ale přimět čtenáře k přemýšlení a donutit ho k vytvoření si vlastního názoru.

Charakteristické znaky úvahy

Pokud máte možnost zvolit si téma, vybírejte takové, které je vám blízké, zajímá vás nebo o něm něco víte. Před samotným psaním si napište osnovu, abyste se neodklonili od tématu. Zvažte argumenty a protiargumenty, které v úvaze použijete. Nesmíte v žádném případě zapomenout na nadpis úvahy. Můžete ho napsat před samotným psaním nebo až po podle toho, co nakonec z textu vyplyne. Nadpis by měl být zajímavý , poutavý, aby vybízel k přečtení. V úvodu prezentujte problém, kterým se bude celý text zabývat. Autor napíše hlavní otázku, kterou bude v textu následně řešit.

Stať je hlavní text úvahy. Ten je členěn do odstavců. Pamatujte na to, že každý odstavec by se měl týkat jen jedné myšlenky. Prezentujte v této části argumenty a protiargumenty, které se týkají daného problému. Pro lepší orientaci čtenáře v textu je dobré sepsat argumenty do odstavce nebo odstavců a protiargumenty zvlášť do dalšího odstavce nebo odstavců- Odstavce by na sebe měly vždy logicky navazovat. V závěru úvahy shrnete myšlenky. Nikdy neprezentujete myšlenku novou. Popíšete, jestli jste k nějakému závěru došli nebo nikoliv. Cílem úvahy totiž není vyřešit daný problém, ale zamyslet se nad ním.

Na co si dát pozor?

  • Neprezentujte jenom svůj osobní názor, ale podívejte se na problém z různých ůhlů pohledu.
  • Neopakujte myšlenky.
  • Používejte spisovný jazyk. Pokud se chcete uchýlit k nespisovnému, je třeba mít pro to logické opodstatnění.
  • Používejte řečnické otázky, přirovnání, přísloví, citáty apod.
  • Dodržujte přesné pokyny zadání úvahy.
  • Po dopsání úvahy si po sobě text několikrát zkontrolujte a pokud je nutné, tak jej opravte.


Jestli stále tápete, jak dobrou úvahu vlastně napsat, přečtěte si nějaké a navzájem je srovnejte. Všímejte si prezentace myšlenek, použitého jazyka, slovních obratů apod. Po nastudování vícero úvah budete schopni napsat i nějakou vlastní.

Pro Dudlu napsala: Veronika Kavanová

Vyberte si na Dudlu školní a pomůcky pro výtvarnou výchovu: